Rijkssubsidie voor Windpark Zeewolde

dinsdag 23 januari 2018 12:54

Blik op Zeewolde- De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een SDE (Stimulering Duurzame Energieopwekking) toegekend aan Windpark Zeewolde. “De toekenning van de subsidie is een belangrijke mijlpaal voor het windpark,” zegt Wim Veldboom, voorzitter van Windpark Zeewolde. “Begin 2020 begint de bouw en zal Windpark Zeewolde met 91 turbines jaarlijks voor zo’n 280.000 huishoudens groene stroom opwekken. Door in dit project te investeren, zetten de initiatiefnemers en de overheid een gezamenlijke stap naar een duurzame toekomst.”

De totale investering voor de ontwikkelaars van het windpark bedraagt zo’n € 500 miljoen. Het risicodragend deel van die investering wordt door bewoners, agrarisch ondernemers en turbineeigenaren uit het projectgebied opgebracht. Ook burgerwindcoöperatie De Nieuwe Molenaars investeert risicodragend en geeft daarnaast in samenwerking met Windpark Zeewolde de inwoners van Almere en Zeewolde de kans om voor 10 miljoen euro te investeren tegen een beperkt risico. Windpark Zeewolde is daarmee een van de grootste community windparken op land in Nederland.

De kostprijs van windenergie op land ligt momenteel nog hoger dan de (grijze) stroomprijs. De SDEsubsidie vergoedt dit verschil, waardoor windenergie kan concurreren met bijvoorbeeld de opwek van elektriciteit uit kolen of gas. Hoe meer de stroomprijs de komende jaren stijgt, hoe minder subsidie er nodig is.

Onherroepelijke vergunningen De volgende mijlpaal voor het windpark wordt de uitspraak van de Raad van State over de vergunningen. Die komt naar verwachting in de zomer van 2018. Is die uitspraak positief, dan zijn de vergunningen onherroepelijk en starten de onderhandelingen met turbinepartijen en de partijen die de stroom gaan afnemen.

Windpark Zeewolde is een windpark dat in ontwikkelgebied Zuidelijk Flevoland zal worden gerealiseerd. De huidige 220 windmolens in het gebied maken plaats voor 91 grotere, modernere turbines; Windpark Zeewolde levert hiermee vanaf 2020 groene stroom voor zo’n 280.000 huishoudens. Het windpark wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeentes Zeewolde en Almere.