Resultaten GGD- Coronavragenlijst Zeewolde en Flevoland

dinsdag 7 april 2020 12:27

Blik op Zeewolde- Van 23 tot 29 maart kregen Flevolanders de mogelijkheid een Coronavragenlijst van GGD Flevoland in te vullen. Veel mensen droegen hun steentje bij. Vooral via social media verspreidde de enquête zich snel. Uiteindelijk bleken bijna 18.000 ingevulde vragenlijsten goed bruikbaar te zijn. De berichtgeving over Corona bereikt bijna alle mensen: 98% van de invullers heeft veel informatie gelezen.

De berichtgeving wordt over het algemeen duidelijk gevonden. De meeste mensen (86%) krijgen via de tv informatie over corona. Andere veelgenoemde bronnen van informatie zijn: een nieuwswebsite (61%), de website van het RIVM (53%) en Facebook (40%). Eén op de vijf mensen wil graag meer informatie en dan met name over het aantal besmettingen en het aantal genezen mensen; de symptomen, besmettelijkheid en het ziekteverloop.

De meeste mensen houden zich goed aan de voorgeschreven maatregelen. De meest gevolgde maatregelen zijn: handen wassen, geen handen schudden en afstand houden.

Ook is gevraagd naar aan corona gerelateerde gezondheidsklachten bij mensen. Ongeveer de helft (47%) heeft geen klachten, 52% heeft milde klachten maar geen koorts en 1% heeft milde of ernstige klachten met koorts.

Vier procent van alle invullers moet van de huisarts thuisblijven en mag niet naar buiten i.v.m. gezondheidsklachten. Vijf procent geeft aan te denken nu het coronavirus te hebben, nog eens 9% denkt het gehad te hebben en is inmiddels hersteld.