Regiegroep wil uitstel opening Lelystad Airport

woensdag 11 juli 2018 14:12

Blik op Zeewolde-  Lelystad Airport zou pas geopend moeten worden als het luchtruim opnieuw is ingedeeld. Dat vind de ‘regiegroep’ die is ingesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit bewoners en deskundigen. De regiegroep zat ook achter de ‘belevingsvlucht’ van  30 mei. Deze vlucht was bedoeld om bewoners van de gebieden en dorpen  een indruk te geven van het geluid van overvliegende vliegtuigen. Naast de geluidsmetingen werd er tijdens en na de vlucht een internetpeiling uitgevoerd door bureau Motivaction. Van de 6.303 deelnemers waren zes op de tien reacties negatief. Het rapport van de adviesgroep is inmiddels in handen van de Tweede Kamer.

De conclusie van de regiegroep is dat de waargenomen geluidsniveaus tijdens de vlucht drie tot acht decibel hoger liggen dan de maximale niveaus die in de MER (Milieu effectenrapportage) zijn vastgelegd. Dat roept bij de regiegroep twijfels op over de juistheid van het MER.

Eerder zorgden fouten en andere tegenslagen al voor vertraging bij de uitbreiding van Lelystad Airport van meerdere jaren. De Raad van State verwees al enkele malen een MER naar de prullenbak. protesten tegen onjuistheden kwamen onder meer uit Zeewolde.

De opening die nu is gepland voor voorjaar 2020 zou als het advies wordt opgevolgd, pas in 2023 plaatsvinden.