Rechter stelt VvE Buitenplaats Horsterwold vrij van rioolheffing

woensdag 6 februari 2019 15:30

 Blik op Zeewolde- De (kavel) eigenaren van de recreatiewoningen op buitenplaats Horsterwold (het park aan de Bosruiterweg) die aangeslagen zijn voor rioolheffing (en ondertussen ook al betaald hebben ) krijgen hun geld over 2016 tot 2018 terug. De gemeente had dit nooit mogen innen, heeft de rechtbank in Gelderland bepaald. De Vereniging van Eigenaren (VvE) van Buitenplaats Horsterwold ( 204 kavels) had het gemeentebestuur voor de rechter gedaagd omdat de eigenaren van de recreatiewoningen allen aangeslagen waren voor rioolheffing. De rechter heeft de aanslagen vernietigd en de gemeente veroordeeld voor de gemaakte kosten.

‘Bij de aanleg van Buitenplaats Horsterwold in 2002 heeft de gemeente te kennen gegeven dat het afvalwater van de huizen niet kon worden geloosd op het gemeentelijke riool, maar direct naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie diende te worden verpompt’, verteld een woordvoerder van het VvE-bestuur. ‘In een voetnoot van een gespreksnotitie staat vermeld dat dit betekent dat de woningen op het park Horsterwold niet voor rioolrecht konden worden aangeslagen.’

De VvE van park Horsterwold heeft in 2002 een overeenkomst met de gemeente gesloten, waarbij overeengekomen is dat een opstalrecht zal worden gevestigd ter zake van het hebben van leidingen in de grond van de gemeente. Uit de situatietekening volgt dat het opstalrecht loopt tot de plek van het rioolgemaal. In 2003 is het opstalrecht gevestigd. De VvE heeft op eigen kosten een persleiding aangelegd voor de afvoer van het afvalwater van het recreatiepark. Deze persleiding, waarop de vier kilometer lange riolering van het park is aangesloten, is ongeveer twee kilometer lang. De aanlegkosten bedroegen circa 500.000 euro. Het onderhoud van de persleiding is voor rekening van de VvE. Kort voor het rioolgemaal bevindt zich een gemeentelijke inspectieput. Uit onderzoek blijkt dat de persleiding uitkomt in de inspectieput. Aan de andere zijde is sprake van een droogweerafvoer van zeventien meter, die aansluit op het rioolgemaal.

De rechtbank oordeelt dat de gemeente niet aannemelijk heeft gemaakt dat zich een belastbaar feit heeft voorgedaan gelet op de overeenkomst uit 2002 en de daarbij behorende tekening. Aannemelijk is dat ook voor de laatste zeventien meter een opstalrecht is gevestigd. De gemeente heeft niet onderbouwd dat de gemaakte afspraken zijn gewijzigd of dat de persleiding anders is aangelegd dan is weergegeven op de situatietekening. Het is ook niet aannemelijk dat de VvE een uitgave van vijf ton zou hebben gedaan om er vervolgens mee in te stemmen dat de laatste zeventien meter tot het rioolgemaal eigendom van de gemeente zou zijn om vervolgens 25.000 euro per jaar aan rioolheffing te moeten betalen.  

Om nieuwe procedures te voorkomen gaat de rechtbank ook in op de situatie dat geen sprake zou zijn van een opstalrecht dat aan heffing in de weg staat. Ook dan is de aanslag ten onrechte opgelegd. De woordvoerder van de VvE: ‘De gemeente wordt onbehoorlijk bestuur en strijdigheid met het beginsel van fair-play ten laste gelegd.’ De rechtbank heeft de aanslagen vernietigd en de gemeente moet opdraaien voor de gemaakte kosten. 

 De gemeente kon tot 30 januari tegen de uitspraak in beroep gaan, maar heeft dit niet gedaan.