Reageren op nieuwe beleidsnota Toerisme, Recreatie en Evenementen

donderdag 25 juni 2020 11:11

Blik op Zeewolde- De gemeente heeft, samen met vertegenwoordigers uit de recreatie en evenementensector, een nieuwe beleidsnota  voor Toerisme, Recreatie en Evenementen opgesteld. Deze nieuwe beleidsnota ligt van 25 juni  tot 6 augustus ter inzage (www.zeewolde.nl/bekendmakingen). Iedereen die dat wil kan er tot 6 augustus op reageren.

De oude beleidsnota’s stammen nog uit 2009 en 2015. De wensen van toeristen en recreanten veranderen in de loop der jaren, ook de ontwikkelingen op het gebied van technologie, klimaat, financiën en bevolkingsopbouw zijn van invloed op toerisme en recreatie. Hoog tijd dus voor een actualisatie van het beleid.

Zeewolde, met de uitgestrekte natuur, de wandel- en fietsroutes, de randmeren en de grotere en kleinere recreatiebedrijven heeft veel moois te bieden.  Dit is precies waar het in de nieuwe nota om gaat.

Voor welke doelgroepen is Zeewolde interessant om een dag of langer te verblijven? Welke voorzieningen dragen daar aan bij, welke ontbreken of kunnen beter?  Hoe kunnen we  Zeewolde positioneren ten opzichte van omliggende plaatsen en regio’s? Hoe dragen evenementen hier aan bij en wat kunnen we doen om het aanbod te versterken en te vernieuwen? Welke grotere ontwikkelingen bieden kansen. Samen met de recreatie- en evenementensector van Zeewolde is hier over nagedacht. In de nieuwe nota staan niet alleen doelen en ambities, maar ook maatregelen die nodig zijn. Maatregelen gericht op de toeristische infrastructuur, de belevingswaarde, de promotie van Zeewolde, het vestigingsklimaat en het evenementenaanbod.

De nieuwe nota moet nog worden vastgesteld door de gemeenteraad.  Dat gebeurt naar verwachting na de zomer. Maar voordat dat gebeurt, is er voor ieder de gelegenheid om van de nota kennis te nemen en eventueel te reageren. De nota is in te zien via www.zeewolde.nl/bekendmakingen.

Reageren tot tot 6 augustus door middel van het indienen van een inspraakreactie. Als dat lastig is, kan ook telefonisch contact opgenomen worden met de behandelend ambtenaren, de heer M. van der Schoot, via telefoonnummer 036 522 9522 (in de periode van 20 juli tot 6 augustus de heer B. Verstralen).