PvdA/GroenLinks verzet zich tegen kaalslag buitengebied

zaterdag 3 maart 2018 20:20

De PvdA/GroenLinks is niet te spreken over de actie van het college van B&W om 900 bomen in het buitengebied te kappen. Voor hen kwam het plan van het college onverwacht. Fractieleider Yvonne van Bruggen: ‘Als reden wordt opgegeven dat het wegdek van sommige wegen zo slecht zou zijn dat de veiligheid in het geding zou zijn. Wij zijn woedend over dit argument. Uiteraard is veiligheid belangrijk. Niet de bomen, maar het inklinken van de grond in heel onze polder  is waarschijnlijk de oorzaak van de wegschade.’

Bovendien vindt PvdA/GroenLinks het onacceptabel dat men al bomen wil kappen voordat het Groenbeleidsplan door de gemeenteraad vastgesteld is. Van Bruggen : ‘Dus  zonder inspraak, participatie en bijbehorende procedures. Van de inwoners eist de gemeente dat ze zich aan de regels houden. En nu willen ze talloze bomen gaan kappen en zelf de regels aan de laars lappen?  Wij vinden dat dit nergens op lijkt en verzetten ons zich hier tegen. Het buitengebied moet veilig én groen blijven. Geen kaalslag dus. Ik ben vooral verontwaardigd, omdat ik me twee maanden geleden in de gemeenteraad verzette tegen het onmogelijk maken van inspraak van inwoners op dit onderwerp. De wethouder zegde toen toe dat de bomenkap nog niet zou plaatsvinden en dat dit in het Groenbeleidsplan geregeld zou worden. Nu blijkt die toezegging een dooie mus.’

PvdA/GroenLinks blijft opkomen voor groen en zich verzetten tegen kaalslag in het dorp en in het buitengebied