Provinciale COVID-19 Impact Monitor

woensdag 1 juli 2020 15:01

Blik op Zeewolde- De provincie heeft de COVID-19 Impact Monitor weer aangevuld met de meest actuele cijfers, die wij tot onze beschikking hebben. In de monitor willen wij laten zien wat de impact is van het coronavirus op de gebieden waar wij als provincie een rol spelen. Dit zijn bijvoorbeeld de cijfers over de regionale economie, de cultuur-, sport- en recreatiesectoren en het openbaar vervoer. Om het zo duidelijk mogelijk te maken waar de verschillen zitten met de voorgaande monitoren, zijn de meest actuele teksten met blauw gearceerd.

De volgende versie van de COVID-19 Monitor zal in verband met het zomerreces pas in week 31 verschijnen.

Doel van deze monitor is het informeren van de samenleving over de impact van de corona-crisis op Flevoland én informeren over de maatregelen die de provincie Flevoland treft om de gevolgen van de coronacrisis in Flevoland te verzachten.

  • Disclaimer: voor deze monitor is de provincie grotendeels afhankelijk van databronnen van anderen. Getracht is zoveel mogelijk actuele data op te nemen. Op het Feitelijk Flevoland – COVID-19 Dashboard worden beschikbare relevante indicatoren continu up-to-date gehouden.
  • www.flevoland.nl.COVID19 Impact Monitor 01-07