Project ‘Oral history’ belangrijk genoeg voor geschiedenis Zeewolde

donderdag 1 maart 2018 22:55

Blik op Zeewolde- Zeewolde is een ‘newtown’ op een op de Zuiderzee veroverd gebied. De verhalen van de pioniers die het gebied tot bloei hebben gebracht, moeten opgetekend worden vindt het college van B&W. De unieke geschiedenis van Flevoland moet bewaard blijven, is hun gedachte. Daar is haast mee, want deze verhalen dreigen voorgoed verloren te gaan omdat de pioniers van weleer inmiddels respectabele leeftijden hebben bereikt. Er zijn weliswaar documenten genoeg maar verhalen maken deze ‘levend’.

Het project bestaat uit 50 interviews, die afgenomen worden door speciaal opgeleide vrijwilligers. Dat resulteert in een boek. Daarnaast worden er enkele filmpjes gemaakt.

De gemeente betaalt over drie jaar 67.500 euro, er is co-financiering van de overheid en van een Europees fonds (Leader). In totaal kost het project 225.000 euro.

De gemeenteraad moet het besluit van het college nog goedkeuren.