Praten over de dood: niet voor later, maar voor nu

dinsdag 5 februari 2019 09:36

Blik op Zeewolde- ‘Wilt u mij helpen om met mijn kinderen een gesprek te hebben over hoe het verder moet als mijn leven afloopt?’, zo begon mevrouw Van Dijk (niet haar echte naam) het gesprek in mijn nalatenschapspraktijk. Ze gaf aan dat ze het zo moeilijk vindt om met haar volwassen zoon en dochter te praten over de periode als zij er straks niet meer is. André Post is Nalatenschapscoach.

De vraag die zij stelde is niet uitzonderlijk. Ik merk dat veel mensen een gesprek over dit soort levensvragen liever voor zich uitschuiven, voornamelijk omdat ze niet goed weten hoe ze zo’n gesprek kunnen voeren. Met ‘mevrouw van Dijk’ sprak ik over het belang voor haar en haar kinderen om zaken voor nu en later goed te regelen. We planden ons eerste gesprek bij haar thuis op een moment dat haar kinderen er ook bij konden zijn. In deze gesprekken gebruikte ik het persoonlijk levensdossier van Coöperatie Gaande-weg als leidraad. Daarmee werden alle zaken voor nu en later besproken en op maat vastgelegd. Naast het voordeel dat de administratie goed op orde komt en tevens toegankelijk wordt gemaakt voor nabestaanden, heb ik ook  advies gegeven op het gebied van het regelen van volmachten, testament, levenstestament en nalatenschapsplanning.

Na afloop van de serie gesprekken was de opluchting bij mevrouw en haar kinderen groot. Zij gaven aan dat ze in een ontspannen sfeer flink aan het denken zijn gezet en vervolgens nu rust ervaren. Naast financiële en juridische vraagstukken hebben we veel aandacht besteed aan emotionele aspecten zoals goede zorg voor moeder aan het einde van haar leven, de mogelijkheden van een medische volmacht, een donorcodicil en een levenswensverklaring. Het was niet eenvoudig, maar ze vinden het erg fijn dat één en ander nu duidelijk op papier staat en goed is geregeld.’

André Post adviseert voor een dergelijk gesprek een goed moment te creëren en het niet beladen te maken. ‘Zie je daar tegenop, dan kan een nalatenschapscoach je daar goed bij helpen.’

www.andrepost.nl