Plan ‘De Aanloop’ zorgt meteen al voor onrust

woensdag 13 mei 2020 18:17

Blik op Zeewolde-  Leefbaar Zeewolde heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over plan ‘De Aanloop’. Op de website www.deaanloopzeewolde.nl wordt het plan uit de doeken gedaan. Het bestaat uit sloop van grand-café The Lux een het  Raadhuisplein 19-20 en de bouw van circa 19 appartementen. Op de begane grond zou dan weer plaats voor horeca zijn.

Op de website van de projectontwikkelaar is te lezen ‘….Dit plan is beoordeeld door de gemeente Zeewolde. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan de herontwikkeling. Belangrijk daarbij is dat het plan op voldoende draagvlak kan rekenen in de buurt……”. Leefbaar Zeewolde’s belangrijkste vraag is aan het college is of dit klopt, en als dat zo is wat de motivatie van het college is.

Fractievoorzitter Ben Sonneveld: ‘Om het plan te kunnen verwezenlijken dient het bestemmingsplan ingrijpend te worden aangepast / gewijzigd.’ Zijn partij vindt het plan een ingrijpende beeldwijziging van de Aanloophaven. Of het college dat ook zo ziet is zijn vraag maar ook of dit wel past op de bestemmming ‘gezinshaven’. Ontwikkelingen moeten, zegt hij, kleinschalig zijn, met een menselijke
maat en een begrijpelijke architectuur.

Leefbaar Zeewolde wil ook weten wat de normen zijn om te komen tot draagvlak en hoe draagvlak wordt verkregen.  De ontwikkelaar stelt (quote website) “….dat het belangrijk is dat het plan op voldoende draagvlak kan rekenen in de buurt”.

Volgens de website sluiten de gebruiksmogelijkheden van het huidige pand, met uitzondering van horeca aan de havenzijde op de begane grond, niet meer aan bij de markt. Het voeren van een gezonde financiële exploitatie zou daardoor niet meer haalbaar zijn. ‘Daarnaast vraagt het pand de komende jaren ook om een forse bouwkundige opwaardering.’