Pijpenkoppen en tandenborstel gevonden in lading vrachtschip Horsterwold

maandag 15 juli 2019 18:42

Blik op Zeewolde- Pijpenkoppen, een bril, een tandenborstel en een paar potjes en pannetjes is de ‘oogst’. Studenten (maritieme) archeologie hebben de voorwerpen gevonden in de vrijwel vergane lading van een klein vrachtschip dat in de laatste helft van de 19e eeuw gezonken is in de Suydersee. Het schip was beladen met (stads)huisvuil op weg naar de veengebieden. De opgraving het Horsterwold is uniek, de meester scheepswrakken (Flevoland is met 435 wrakken het grootste doge scheepskerkhof van de wereld) blijven liggen, sommigen zijn geconserveerd en verpakt in plastic om te beschermen tegen verwering door het grondwater.

Aan de opgraving wordt gewerkt door studenten van twee universiteiten en een hogeschool. Het ministerie van OC&W heeft extra geld beschikbaar gesteld voor maritieme archeologie, om de verhalen van de band die Nederland met het water heeft, te bewaren en te kunnen navertellen.

Zaterdag was er een Open Dag. De foto is van Jarno Pors.