Permanente bewoning geen paracetamol voor hoofdpijndossier Horsterwold

zondag 1 september 2019 18:49

Blik op Zeewolde-  Het hoofdpijndossier, Buitenplaats Horsterwold houdt de gemoederen  bezig. Inmiddels worden er zelfs Kamervragen over gesteld. VVD fractievoorzitter Angela Huckriede: ‘Vanaf de start in 2003 is  uitgesproken en vastgelegd dat er van permanente bewoning geen sprake  kan zijn, Horsterwold is een locatie voor recreatief verblijf en er  zijn een groot aantal potentiële kopers die mede daarom niet tot  aankoop zijn overgaan.

Een andere groep deed dat wel en dat staat hen  natuurlijk vrij. Echter niet lang daarna startte ook de discussie over  de zogenaamde “40/12” weken regel. Daarvan heeft, zo lijkt het wel,  iedereen een andere interpretatie en daar begint de hoofdpijn.  Een chronische hoofdpijn inmiddels van circa 15 jaar.’

Volgens de VVD is lijkt gewoonweg toestaan van permanente bewoning een sympathieke oplossing maar is er meer aan de hand. ‘Bij het toestaan  van permanente bewoning van Buitenplaats Horsterwold, zijn daar  weliswaar (beperkt) extra inkomsten te verwachten van de gemeentelijke  belastingen alsmede de Rijksbijdrage voor nieuwe inwoners, maar het  zijn natuurlijk niet alleen de lusten, maar ook de lasten die daarmee  gepaard gaan, zoals daar zijn het recht op leerlingenvervoer of een school op locatie, kosten voor het beheer van de openbare ruimte et  cetera. Wij vinden een beleidswijziging op basis van deze financiële  motivatie geen gewenste invalshoek.’

Angela Huckriede: ‘Dat er sprake is van leegstand, ± 60 onbebouwde  kavels, illegaal gebruik en verzegelen van opstallen is geen reden om  alsnog permanente bewoning toe te staan. Dat lijkt sympathiek, maar  dat is het maar voor een heel klein deel van de Zeewoldenaren, namelijk de Zeewolder woningeigenaren op de buitenplaats. Is het ook  sympathiek voor de Zeewoldenaren die bewust hebben afgezien van  aankoop van een kavel en in het dorp zijn gaan wonen?’

‘Moeten we dan maar wachten tot de hoofdpijn vanzelf weggaat (uiterst  onwaarschijnlijk) of uitmondt in een permanente migraine? Nee zeker  niet. Wij zijn voor alternatieve oplossingen voor Horsterwold, echter  zijn wij nog steeds van mening dat deze oplossing (mede) vanuit het  park zou moeten komen; maar in ieder geval op voldoende draagvlak  binnen het park moet kunnen rekenen. Meerdere oplossingsrichtingen,  waaronder specifieke woonvormen of (bijvoorbeeld specifieke) voorzieningen/vestigingen zijn voor ons bespreekbaar. Wij staan open voor diverse varianten paracetamol…. alleen permanente bewoning is er daar geen van.’

 

De recreatiewoningen op de foto zijn niet per se dezelfde als de omstreden (lees: permanent bewoonde) huizen