Parkeerverbod grote voertuigen

donderdag 23 april 2020 10:15

Blik op Zeewolde- Voertuigen die, met inbegrip van de lading, een lengte hebben  van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter mogen niet meer geparkeerd worden binnen de bebouwde kom van Zeewolde. Volgens het college van burgemeester en wethouders ‘omdat dit schadelijk voor het uiterlijk aanzien van de gemeente wordt geacht.’

Handhaven  van dit verbod krijgt een plek in het Handhavingsplan.