Over een paar jaar weer dezelfde patstelling over het Baken?

donderdag 1 maart 2018 22:38

Blik op Zeewolde – Renovatie (met gedeeltelijke nieuwbouw) of volledige nieuwbouw van sportcomplex Het Baken: de politiek is tot op het bot verdeeld. Twee raadsvergaderingen waren er voor nodig om geen besluit te nemen. Omdat de gemeenteraad eerder besloot dat een zwembad wél in Zeewolde thuis hoort, kon het college van B&W niet anders dan besluiten om de huidige technische installatie te vernieuwen zodat deze er tussen de 5 en de 10 jaar tegenaan kan.

Dit kost ‘een paar miljoen’, zegt wethouder Rein Zijlstra die het exacte cijfer nog niet paraat heeft, er moet eerst een inventarisatie plaats vinden van de uit te voeren werkzaamheden. Een kleine twee jaar geleden was er ook al een inventarisatie. Er wordt onder meer gekeken naar de meest recente milieu- en duurzaamheidsregels vanuit het Rijk.

Het vernieuwen van de installatie geeft de gemeenteraad extra de tijd om over de opties voor Het Baken na te denken.

Het voorstel renovatie met gedeeltelijke nieuwbouw kost grofweg 8 miljoen terwijl de jaarlasten binnen de begroting vallen. Nieuwbouw kost het dubbele terwijl de jaarlijkse lasten een gat van enkele tonnen in de begroting slaat.