Over een boom is altijd wat te doen

donderdag 9 januari 2020 13:48

Blik op Zeewolde- Over bomen is altijd wel wat te doen. Ze zijn te hoog of te laag. Een boom is emotie. Mooi voor de één, maar als je ernaast woont en je zonnepanelen vangen daardoor minder zon, of plakkerig stuifmeel van de vruchten zit (in het seizoen) op het dak van je auto. dan is het een ander verhaal.

De gemeente heeft het oude bomenbeleidsplan van 2003 geactualiseerd. De maximale hoogte van 18 meter is gehandhaafd, in Zuid. Daar staan berken en het ‘bosachtige’ karakter van de wijk wordt daardoor bepaald, in deze wijk is ook een extra inspraakronde geweest. Afgesproken is dat in deze wijk tot 5 procent van de bomen jaarlijks vervangen mag worden, door weer een berk of een andere soort die passend is.

Besloten is dat er geen bomen weggehaald worden als mensen zonnepanelen hebben en de opbrengst door schaduwwerking lager is. Het duurzame van panelen laten prevaleren boven het duurzame karakter van een boom, nou nee.

Wast betreft de eikenprosessierups wordt gedacht aan het stimuleren van (de komst van) natuurlijke vijanden.

In het beleidsplan geen speciale aandacht voor de door de gemeenteraad aangenomen motie ‘groene oase’. Er zouden volgens dat plan bomen gegroepeerd moeten komen om schaduw te geven en lommerrijk verpozen te bevorderen. Zo’n oase zou ook fijn zijn voor schaduw bij kinderspeeltuintjes.

De groene oase’s worden in de uitwerking wel meegenomen.

Het bomenbeleidsplan komt in februari in de gemeenteraad. De inspraak is al geweest maar dat betekent niet dat er geen inspraak meer mogelijk is. Spreken met gemeenteraadsfracties of gebruik maken van inspraakrecht op de gemeenteraadscommissie of de gemeenteraad zelf kan altijd.