‘Oral history’ kost veel, maar is wel belangrijk

dinsdag 10 april 2018 22:23

Blik op Zeewolde- Het project ‘Oral History’, vastleggen van de verhalen van de pioniers die Zeewolde en omgeving tot bloei hebben gebracht, kost veel geld. In totaal 225.000 euro, waarvan de gemeente 67.000 bijdraagt en een Europese subsidie de rest. Het project wordt uitgevoerd door vrijwilligers die hiervoor speciaal een training krijgen. Daarvoor worden 50 interviews afgenomen die moeten resulteren in 250 korte verhalen en enkele filmpjes.

‘Welke journalist zou dit niet willen doen?’, vroeg Cees Steijger van Zeewolde Liberaal zich af. ‘Dit is rijp voor het programma ‘Over de balk’. Hij kwam op 1.2 euro per woord. Commercieel journalistiek tarief is 0.50 cent. Toch wordt het geld uitgegeven op de voorgestelde manier omdat nu eenmaal in het plan (dat niet van het college is) is opgenomen dat het zo moet en niet anders. Dat overtuigde ook amateur historicus Steijger die wel voorstander van het project is: ‘Je moet achterom kijken om vooruit te komen’.

Er moet haast gemaakt worden met het project omdat de verhalen dreigen te verdwijnen door de ouderdom van de pioniers.

Wat er gebeurt met alle informatie die er al verzameld is in het boerderijenboek en andere verslagleggingen is een vraag (van D66) die wethouder Zijlstra niet beantwoordde. Op verzoek van de gemeente wordt wel aandacht besteedt aan de opbouw van het dorp. En de output? Naast gebruik op  internet worden er 450 boeken gedrukt.