Oproep: goede ideeën voor de Motiemarkt

vrijdag 15 januari 2021 19:18

Blik op Zeewolde- Op dinsdagavond 30 maart organiseert de gemeenteraad  een motiemarkt. Heeft u een goed idee om  het dorp veiliger, aantrekkelijker of duurzamer te maken? Meld u dan aan voor de motiemarkt.

Op de motiemarkt presenteren inwoners hun ideeën aan de raadsleden. Als de raadsleden enthousiast zijn over uw idee, wordt het omgezet in een motie. Alle moties worden dan in de raadsvergadering van 27 mei besproken. De raad besluit dan of uw idee wordt uitgevoerd.

Vanaf maandag 18 januari staat een aanmeldformulier op de gemeentelijke website. Wilt u een idee indienen? Vul dan vóór 3 maart het formulier in op www.zeewolde.nl/motiemarkt of neem contact op met de griffie van de gemeente Zeewolde. Dat kan telefonisch via 036-5229467 of stuur een mail aan griffie@zeewolde.nl. Ook voor hulp bij het opstellen van uw idee kunt u tot 3 maart terecht bij de griffie.

Meer informatie en voorbeelden van ideeën vindt u vanaf 18 januari op www.zeewolde.nl/motiemarkt. U kunt de informatie ook ophalen bij de receptie van het gemeentehuis.

Door de coronamaatregelen is het op dit moment lastig om in te schatten in welke vorm de motiemarkt gaat plaatsvinden. De griffie van de gemeente Zeewolde organiseert de motiemarkt en hoopt deze markt te kunnen houden in het gemeentehuis. De raadsleden volgen dan een route door het gemeentehuis waarbij ze langs alle ideeën komen. Zodra er meer duidelijkheid is over de marktvorm, wordt dit bekend gemaakt via de gemeentelijke website, de media en social media.