Opluchting en weemoed bij Kamerkoor

zaterdag 19 september 2015 11:51

Het kamerkoor heeft zichzelf opgeheven en geeft op 1 november een afscheidsconcert in De Verbeelding.  Het kamerkoor is het enige koor in Zeewolde dat zich uitsluitend richt op klassieke muziek. Het koor werd in 1992 opgericht. Reden voor de opheffing is het teruglopen van het aantal vaste leden. Bij de leden heerst opluchting dat deze beslissing, na veel mislukte pogingen nieuwe leden te werven, nu definitief is genomen, maar er is ook weemoed bij bij de afgelopen 23 jaren

In haar hoogtijdagen had het koor 30 leden en was er een wachtlijst, momenteel heeft het koor nog 12 vaste leden. Martine Bunschoten zorgde geregeld voor de begeleiding op piano of (kist)orgel tijdens concerten. Daarnaast zong het koor veel a-capella en soms met begeleidings-orkesten. Ook de grote werken werden niet geschuwd. Zo zong het koor ondermeer de ‘Missa Brevis’ van Mozart en ‘The Crucifixion’ van John Stainer. Naast eigen concerten werkte het koor ook veel mee aan andere lokale activiteiten, zoals de kerstmarkt en de kerstherberg. Samen met de AMVZ verzorgde het jarenlang de muzikale begeleiding van de 4-mei herdenkingen.

Het kamerkoor heeft sinds haar ontstaan 4 dirigenten gehad. In de beginperiode waren dat Paul Steg en Hugo van de Hoek Ostende. Van januari 2000 tot medio 2012 stond Ido Keekstra voor het koor. De laatste drie jaren stond het onder enthousiaste leiding van dirigent Jelle Leistra uit Almere. Eén van de leden heeft al die 23 jaar van het koor meegemaakt: Arjan de Jager. Hij was één van de oprichters en is nog steeds actief lid. Binnen het koor is er veel gesproken over deze opheffing.

Voor het afscheidsconcert wordt het koor versterkt door een aantal projectleden. Ook de Zeewolder folkband Ackoord treedt op.