Opgetogen over aanvragen Leefbaarheidsfonds

dinsdag 7 november 2017 11:26

Het Fonds Leefbaarheid heeft in haar eerste aanvraagperiode 29 aanvragen ontvangen Het Fonds is in het leven geroepen om bedoeld om projecten te ondersteunen, die er voor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten en met elkaar samenwerken. Hiervoor is in 2018 en 2019 een bedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar. De minimale bijdrage uit het Fonds is 10 duizend euro, maximaal 500 duizend. Per jaar keert het fonds maximaal 750 duizend euro uit. De aanvragen zijn uit alle delen van Flevoland gekomen.

Gedeputeerde Ad Meijer is opgetogen over het grote aantal aanvragen. “Ik had de mensen opgeroepen om ons te verrassen met hun aanvragen, maar dat het er zoveel zouden zijn, is een meer dan aangename verrassing. Het doet me deugd dat er zoveel creativiteit en wil aanwezig is om de leefbaarheid op het platteland nog beter te maken. Ik wens de beoordelingscommissie veel succes en wijsheid in het beoordelen van de aanvragen en ik zie hun advies met veel plezier tegemoet.”

De beoordelingscommissie, bestaande uit 9 leden en één voorzitter, afkomstig uit de hele provincie, gaat zich nu buigen over de aanvragen en zal aan het eind van het jaar haar advies uitbrengen. Gedeputeerde Staten zullen op basis van dat advies in januari beslissen welke aanvragen gehonoreerd worden.

Tussen 1 september en 31 oktober 2018 kan nogmaals een aanvraag worden ingediend voor het Fonds Leefbaarheid.

Foto: Gedeputeerde Ad Meijer (Fotostudio Wierd)