Open Tafel maakt kennis met De Wereldkeuken

zaterdag 27 januari 2018 10:34

Blik op Zeewolde- Na een succesvolle proef nu elke maand ‘Wereldkeuken’ bij Open Tafel in Dienstencentrum De Sfinx. De wereldkeuken wordt elke laatste donderdag van de maand gehouden. Afgelopen donderdag was de try out. Met een bescheiden, maar zeer enthousiaste groep bewoners uit het AZC, werd afgelopen donderdag voor het eerst door de eetgroep van de Open Tafel  kennis gemaakt met ‘De Wereldkeuken’. De Wereldkeuken is een initiatief van Welzijn Zeewolde in samenwerking met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Platform Vluchtelingenwerk Zeewolde (PVZ).  

Een vrijwilliger van Platform vluchtelingenwerk Zeewolde haalde de bewoners op van het AZC om boodschappen te doen en hen naar Dienstencentrum te brengen. Onder begeleiding van een aantal vrijwilligers van Welzijn Zeewolde werd er een heerlijke Jordanese en Afghaanse maaltijd bereidt. Al snel rook het hele gebouw (en daar buiten) naar de overheerlijke geuren van deze gerechten. Uit belangstelling kwamen er zelfs een aantal mensen langs om een praatje te maken met de bewoners van het AZC, waar zij zichtbaar van genoten. Hoewel het even spannend was of de maaltijd ook in de smaak zou vallen bij de ouderen, was het een groot succes! Er klonken positieve geluiden en de meesten schepte voor de tweede keer op. Aan het eind van de avond kregen de bewoners een daverend applaus! Glunderend van trots keerden zij weer terug naar het AZC.

Mensen die het leuk lijkt om aan dit initiatief deel te nemen en de bewoners van het AZC willen halen/brengen, kunnen contact opnemen met het Platvorm Vluchtelingenwerk Zeewolde  via vvb@welzijnzeewolde.nl of (036) 522 4655