Open dagen Accent Nijkerk school voor praktijkonderwijs

vrijdag 10 november 2017 08:37

Kennismaken met Accent Nijkerk, school voor praktijkonderwijs, kan op de open dag op dinsdag 28 november (en donderdag 25 januari). Op beide dagen van 19.00- 21.00 uur. Bij Accent krijgen jonge mensen de kans zich op hun eigen niveau te ontwikkelen. De school bereidt  jongeren voor op werken, wonen en een zinvolle vrije tijdsbesteding.

Binnen het praktijkonderwijs volgt de leerling geen onderwijs, maar volgt het onderwijs de leerling. Het praktijkonderwijs is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die niet in staat zijn een diploma binnen het VMBO te halen. In de praktijk blijkt dat deze jongeren wel degelijk succesvol zijn. Binnen het avontuur  van  Accent Nijkerk krijgt de leerling veel praktische vakken zodat de jongere ontdekt wat bij hem of haar past. Dat kan zijn in de richtingen groen, zorg en welzijn, techniek of economie. Het persoonlijke plan is de basis voor de toekomst.

Tijdens de (praktijk-)opleidingen zijn er mogelijkheden om  verschillende diploma’s en certificaten halen. Om werkervaring op te doen, gaat de jongere vanaf  het 15e levensjaar stage lopen bij een bedrijf. Om hem of haar verder klaar te stomen voor het werkende leven zijn er leerlingen die diverse opleidingen doen op andere scholen.

De stages die in het laatste leerjaar worden gevolgd draaien erom de weg te vinden in de werkende wereld. Vrijwel alle leerlingen vinden een baan dankzij de school en op het moment dat de leerling de school verlaat, houdt de begeleiding nog niet op. De ontdekkingsreis op Accent Praktijkonderwijs Nijkerk is een weg naar succes.

Open dag van 19.00- 21.00 uur. Ds. Kuypersstraat 1, Nijkerk. Website: www.accentnijkerk.nl