Open brief over Lelystad Airport (2)

dinsdag 4 februari 2020 09:45

Blik op Zeewolde- De Bedrijfskring Zeewolde is één van de ondertekenaars van een  open brief aan het kabinet over Lelystad Airport. De open brief verscheen als een paginagrote advertentie onder andere in de NRC. De boodschap aan Minister-President Rutte en zijn kabinet is dat het vliegveld zonder verdere vertraging open moet.

Andere ondertekenaars zijn bedrijfskringen uit Flevoland, de Veluwse gemeenten Ermelo. Harderwijk, Nunspeet, Putten, Ondernemend Regio Alkmaar en de  werkgeversorganisatie VNO-NCW.

De briefschrijvers herinneren het kabinet aan de belofte die zij aan het begin van deze kabinetsperiode heeft gedaan dat Lelystad Airport open gaat. Het stikstofadvies van de commissie Remkes zien zij niet als obstakel maar vinden dat het advies de laatste onduidelijkheid wegneemt en de weg wijst naar de opening van het vliegveld voor vakantieverkeer. Ze wijzen er wel op dat het advies niet kan en mag worden gebruikt om de opening opnieuw te vertragen.

De briefschrijvers zijn van mening dat de afgelopen jaren steeds nieuwe voorwaarden gesteld zijn ‘waaraan ook voldaan is’, zoals de MER (milieu-effect rapportage) die aangepast is en voor 100% aan de gestelde eisen voldoet, de verkeersverdelingsregel die goedgekeurd is en er is, zeggen zij, vergaand tegemoet gekomen aan de laagvliegbezwaren van inwoners omtrent de uit- en aanvliegroutes.

De brief besluit met de oproep ‘Het is nu tijd om te leveren. Om de afspraak met het bedrijfsleven en de inwoners na te komen.’ Ook wij hebben recht op een betrouwbare overheid die haar afspraken nakomt. Alle voor uw besluitvorming benodigde procedures zijn gelopen, Lelystad moet open.’