Oosterwold ‘betrekkelijk klein risico’

donderdag 11 september 2014 09:21

Wethouder Wim van der Es noemt de investeringen in Oosterwold een betrekkelijk klein risico. Oosterwold is een gebied dat deels op het grondgebied van Almere en deels op dat van Zeewolde ligt. De gemeenten ontwikkelen het dan ook samen. Jan Klop van de PvdA/Groenlinks vindt een samenwerking met Almere aangaan een hachelijke zaak en is bang dat Zeewolde overvleugeld wordt door Almere. Volgens Van der Es zijn beide gemeenten echter gelijkwaardige partners.

De ontwikkeling kost Zeewolde 200.000 euro per jaar. De gemeente heeft zich voor drie jaar vastgelegd. De terugverdieneffecten (bouwleges en OZB. Niet aan grondverkoop; de grond is niet van de gemeente) worden pas zichtbaar als er gebouwd gaat worden op Zeewoldes grondgebied. Voor de ontwikkeling van het gebied is een gebiedsregisseur aangesteld. Het Oosterwold wordt op een unieke manier ontwikkeld, er zijn geen gemeentelijke plannen. Particulieren of ondernemers die willen gaan bouwen hebben voor Nederlandse begrippen een ongekende vrijheid. De eerste initiatiefnemers hebben zich al gemeld, deze ontwikkelingen vinden plaats op het grondgebied van Almere.