Ontwikkelingen Strand Horst doorn in oog Leefbaar Zeewolde

maandag 9 oktober 2017 11:30

Blik op Zeewolde- Leefbaar Zeewolde blijft zich ernstige zorgen maken over het ontwerp-bestemmingsplan strand Horst, dat grootschalige bouw mogelijk maakt. Strand Horst ligt aan de overkant van het Nuldernauw, een 700 meter van ons dorp. Leefbaar Zeewolde roept inwoners van Zeewolde op om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan Strand Horst en het beeldkwaliteitsplan Strand Horst.

Zo geeft men, zegt fractievoorzitter Ben Sonneveld, uitdrukking aan de zorgen en het ongenoegen omtrent de plannen. De lokale partij heeft een voorbeeldbrief beschikbaar op haar website.

Zowel het hotel als evenementenhal hebben ieder in het ontwerpbestemmingsplan een hoogte-aanduiding waarbij een projectontwikkelaar mag kiezen of één gebouw een hoogte van minimaal 40 tot maximaal 60 meter  of meerdere gebouwen die maximaal 38 meter hoog mogen zijn.

Leefbaar Zeewolde vindt de plannen een grove inbreuk op de gewenste uitstraling van de Veluwerandmeren.  Sonneveld: ‘De ontwikkelingen zijn ook in tegenspraak met de eerder door Ermelo ondertekende visies waarin juist gestreefd wordt naar een samenhang van de inrichting van de Randmeren die natuurwaarden moet versterken en outdoor recreatie moet bevorderen. Wij vrezen dat de enorme bouwmassa de horizon zal vervuilen en de grote evenementenhal gericht op popconcerten, beurzen, congressen en (indoor) sportevenementen voor extra geluidsoverlast gaat zorgen.’

Het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan Strand Horst en de daarbij behorende stukken liggen tot 19 oktober 2017 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van Ermelo. De stukken kunnen ook digitaal geraadpleegd worden via www.ermelo.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online). Een voorbeeldbrief is beschikbaar op www.leefbaarzeewolde.nl. Indienen is mogelijk tot 19 oktober.