Onderzoek BIZ Trekkersveld laatste fase in

donderdag 28 september 2017 10:50

Het onderzoek naar de mogelijke vestiging van een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) voor het Trekkersveld, gaat  de laatste fase in. Een BIZ- Zone is een begrensd gebied, in dit geval het gehele Trekkersveld, waarin alle ondernemers zich heel gericht organiseren, nauw samenwerken en op basis van solidariteit bijdragen aan de uitstraling, veiligheid, voorzieningen en economische bedrijvigheid van hun zone. Woensdagavond 25 oktober  worden alle Trekkersveld ondernemers in detail geïnformeerd over de plannen op een speciale bijeenkomst bij Royal Herkel BV.

De projectgroep van Trekkersveldondernemers is, onder leiding van voorzitter Wim van den Noort, klaar om de finale fase in te gaan. Alle procedurestukken zijn deze week bij de gemeente in de routing gegaan, dat moet leiden tot de vaststelling van een BIZ-verordening in de gemeenteraadsvergadering van 2 november. Direct aansluitend daarop zal de formele stemmingsperiode over de plannen starten voor alle betrokken ondernemingen die een pand in gebruik hebben op Trekkersveld I, II of III. Als de stemming in een positieve uitslag resulteert, wordt de BIZ per 1 januari 2018 ingevoerd.

Projectgroeplid en DGA van Omnivent Techniek BV, Luuk Salomons: ‘Het Trekkersveld is dè economische motor van het Zeewolder bedrijfsleven. Een goed en collectief georganiseerd bedrijfsterrein is nodig om de vele kansen die samenwerking biedt echt te benutten en om ook naar de toekomst toe de waarde van Trekkersveld in de breedste zin te borgen’.

In Nederland zijn, op initiatief van het lokale bedrijfsleven, al ruim 200 BIZ zones opgericht. De praktijk leert dat er, op basis van de BIZ structuur, veel economische spin-off te behalen is en dat het in de meest ruime zin bijdraagt aan de waarde van een bedrijventerrein.

De gemeente vervult een faciliterende en toezichthoudende rol , maar heeft geen zeggenschap over het geld.  Kern van de BIZ constructie is “van, voor en door ondernemers!’

Wethouder Egge Jan de Jonge: ‘Wij vinden het belangrijk om het oprichten van een BIZ voor Trekkersveld zo goed mogelijk te faciliteren. De BIZ constructie zorgt voor een verdere versterking van de onderlinge samenwerking van de ondernemers op het Trekkersveld I, II en III en voor versterking van de samenwerking met de gemeente.’

Het onderzoek naar de BIZ voor Trekkersveld is een initiatief van de Bedrijfskring Zeewolde. Nadere informatie is ook te vinden op www.trekkersveld.biz .

Voor eventuele vragen: de voorzitter van de projectgroep Wim van den Noort wvandennoort@trekkersveld.biz