Onderzoek behoeften mantelzorgers

dinsdag 13 maart 2018 12:14

Emiel Bijkerk, student Maatschappelijk werk & dienstverlening aan de hogeschool Windesheim Flevoland, onderzoekt voor Welzijn Zeewolde wat de behoeftes zijn van mantelzorgers en hoe Welzijn Zeewolde hen daarbij kan ondersteunen. Afgelopen jaren heeft menig mantelzorger aangegeven behoefte te hebben aan een gesprek met de mantelzorgconsulent. De vraag van Welzijn Zeewolde is waar daadwerkelijk de behoefte ligt: aan bepaalde informatie, een gesprek of  contact met andere mantelzorgers.

Met de uitkomsten van dit onderzoek kan Welzijn Zeewolde haar aanbod afstemmen op de behoeften van mantelzorgers om overbelasting te voorkomen.

Emiel zou graag in contact komen met mantelzorgers binnen de gemeente Zeewolde om een interview te houden of een enquête in te vullen. De enquête kan zowel digitaal ingevuld worden als op papier. Met het deelnemen aan het onderzoek wordt Welzijn Zeewolde geholpen bij een nieuw beleid voor de mantelzorger.

D gegevens van de interviews en enquêtes worden geheel anoniem verwerkt. Voor de  enquête is de tijdsduur ongeveer tien minuten. Het interview duurt ongeveer een uur. De resultaten van het onderzoek zullen medio juni 2018 bekend worden gemaakt door middel van rapportage. Bij interesse kunt u deze tevens inzien.

Bij interesse is een mail genoeg: trainee@welzijnzeewolde.nl