Onderzoek Het Baken: toch wel geschrokken van de kosten

vrijdag 9 februari 2018 12:00

Blik op Zeewolde- De kosten om tot op de komma de kosten voor gedeeltelijke nieuwbouw (op de huidige locatie) of volledige nieuwbouw (aan het Kluunpad) te berekenen is toch wel heel veel, vinden PvdA en CDA. Dat bleek tijdens een vergadering van de gemeenteraadscommissie. Het gaat om 0.5 respectievelijk één miljoen euro. Zij willen een tussenonderzoek. Ook de VVD lijkt twijfels te hebben. Op Leefbaar Zeewolde en Zeewolde Liberaal na, besloot de gemeenteraad eind vorig jaar tot een dergelijk onderzoek omdat het advies van adviesbureau Tien voor de meerderheid te globaal was om een goed besluit op te baseren.

Tien berekende met kengetallen de kosten en de exploitatielasten. Volgens Leefbaar Zeewolde en Zeewolde Liberaal betekent een onderzoek een verliespost van of een half, of een heel miljoen. Deze partijen komen de 22e met een voorstel om het voorstel van het college van B&W te volgen. Dit voorstel is een gedeeltelijke renovatie (met een vrijwel nieuw zwembad). Dat kost ca. 8 miljoen euro, terwijl de jaarlijkse lasten binnen de begroting blijven. Nieuwbouw zou het dubbele kosten terwijl de jaarlasten circa 350.00 (volgens Leefbaar Zeewoldes Helmut Hermans zelfs 400.000 euro) boven de begroting uitkomen.

Hermans waarschuwde dat een keuze voor volledige nieuwbouw een financiële molensteen om de nek van Zeewolde zou zijn. Volgens Leefbaar Zeewolde dreigt een financiële ramp. Het betekent volgens hem lastenverzwaring voor de burger of bezuinigingen. Hij vroeg de partijen die voor nieuwbouw zijn om tot inzicht te komen. ‘Bovendien’, zei hij, ‘staat de gemeenteraad komende jaren nog een fors aantal uitdagingen te wachten als het gaat om het opvangen van structurele tekorten. Denk hierbij aan het wegvallen van precario, wegenbeheerplannen, ICT uitgaven, tekorten in jeugdbeleid en bij de sociale-dienst.’

Uitstel van een beslissing over de toekomst van het sportcomplex kost geld. De prijzen lopen op dit moment in de bouw snel op. Deskundigen spreken van 10-12 procent.

Een besluit over wel of geen onderzoek staat op de agenda van de gemeenteraad op 22 februari.