Ondergrondse containers nog wel ‘een dingetje’

donderdag 30 juni 2016 16:04

De gemeenteraad heeft het Masterplan Grondstoffenbeleid aangenomen, maar heeft nog wel vragen over de ondergrondse containers voor restafval. De grijze container voor restafval krijgt in het plan te zijner tijd een oranje deksel en gaat dan dienst doen als plastic container. Restafval zou dan gebracht moeten worden naar een veertigtal ondergrondse containers.

Omdat daar nogal wat vragen over zijn, zoals de locatie waar ze moeten komen en hoe om te gaan met het wegbrengen voor ouderen en mensen die moeilijk ter been zijn, wordt daar nader onderzoek naar gedaan.

Er wordt bij andere gemeenten gekeken of en hoe het systeem bevalt. Ook wordt gekeken naar een eventuele geleidelijke invoering en om ‘evaluatiemomenten’ in te bouwen.

Het is een landelijke doelstelling dat het aandeel restafval steeds kleiner wordt. Het is de bedoeling in het plan VANG (van afval naar grondstof) dat het aandeel ‘rest’ in 2020 met 75 procent is afgenomen.