Oeverzwaluwwand weer volop gebruikt

dinsdag 23 september 2014 10:12

De oeverzwaluwwand  is ook in het tweede jaar weer volop gebruikt door de oeverzwaluw. Deze kleinste van de zwaluwen, graaft nestgangen in steile aarden of zandwallen, zandige rivier- en beekoevers of afgravingen. Deze natuurlijke broedplekken zijn steeds minder beschikbaar, waardoor het aantal broedparen flink is afgenomen. Door op geschikte plaatsen speciale broedgelegenheden te creëren, lijkt het geleidelijk weer beter te gaan met de oeverzwaluw. De zwaluwen keren elk jaar weer terug naar hun broedplek. Het eiland waarop de oeverzwaluwwand staat, is tijdens het broedseizoen overigens verboden toegang en het verstoren van de broedende vogels strafbaar. Leden van Vogelringstation Het Gooi hebben bij de wand honderden oeverzwaluwen geringd.

Van de geringde en later teruggevangen vogels, kan via het Vogeltrekstation (centrum voor vogeltrek en- demografie), in Wageningen worden nagegaan welke achtergrond en detailgegevens horen bij een bepaalde vogel. Jaarlijks worden in Nederland circa 285.000 vogels geringd.

zwaluwem

Foto: Om te voorkomen dat een zwaluw twee of drie keer wordt gevangen (levert onnodige stress op), worden ze even in een rustige en donkere omgeving apart gehouden in kistjes.