In noodopvang staat gemeente met de rug tegen de muur

vrijdag 15 december 2017 21:04

Blik op Zeewolde- Het college zou niets doen aan noodopvang voor gescheiden moeders, meldden verschillende media, waaronder Blik op Zeewolde. Wethouder Winnie Prins weersprak dat donderdagavond in de gemeenteraad. ‘Wij kúnnen niets doen, hoe schrijnend  en hoe pijnlijk ik en mijn collega-wethouders dat ook vinden. Wij gaan niet over huisvesting en ook niet over urgentie. Wij staan met de rug tegen de muur.’ Maatschappelijke opvang, vertelde zij, is wettelijk geregeld via centrumgemeenten. Voor Flevoland is dat Almere, daar is de centrale toegang tot zorg geregeld en wordt gekeken welke (na)zorg het meest geschikt is.

‘Er is gehandeld volgens bestaande kaders, de veiligheid van kinderen is geborgd’, antwoordde het college eerder op schriftelijke vragen van Yvonne van Bruggen van de PvdA/Groenlinks.

Zij stelde schriftelijke vragen aan het college over noodopvang voor gescheiden moeders die in een enkel geval zelfs op straat zouden komen te staan en niet voor een uitkering in aanmerking zouden komen. Daarbij haalde ze een voorbeeld aan. Van Bruggen vroeg zich ook af waarom de noodopvang in Harderwijk niet ingezet kan worden. Volgens de wethouder kan dat niet omdat deze instelling niet door de gemeente gecontracteerd is. Alleen gecontracteerde instellingen mogen zorg/hulp verlenen aan inwoners van Zeewolde, door de contracten houdt de gemeente zicht op de geldstromen én op de geleverde kwaliteit.

Zelfs als iemand op straat staat en (tijdelijk) geen vast adres heeft hoeft dat niet te betekenen dat er ook geen uitkering aangevraagd kan worden. Zeewolde de mogelijkheid biedt voor een  ‘briefadres’ als er tijdelijk geen woonadres aanwezig is.