Nieuwjaarstoespraak burgemeester Gorter

zaterdag 6 januari 2018 16:58

Blik op Zeewolde- Donderdagavond hield de gemeente haar gebruikelijke nieuwjaarsreceptie. Burgemeester Gerrit Jan Gorter hield zijn nieuwjaarstoespraak, die we hier integraal afdrukken. ‘Dames en heren, beste Zeewoldenaren, hartelijk welkom hier in de Verbeelding voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zeewolde. Namens het gemeentebestuur wens ik u allen een voorspoedig, gezond en inspirerend 2018 toe. Vanavond kunt u naast het aanhalen van diverse contacten gaan genieten van de muziek van Nyanda van Dijk.

Dames en heren wanneer we terugkijken op 2017, dan zien we veel positieve ontwikkelingen. Er is er slechts één gebeurtenis met enorme impact, die onze gemeenschap negatief in het nieuws heeft gebracht. U weet het allen: de zaak Anne Faber die ons in oktober in zijn greep hield, en naar verwachting zal blijven houden, gezien het feit dat bij iedere stap in het proces de link tussen verdachte en ons dorp wordt gelegd. We blijven als gemeenschap meeleven met allen die door deze zaak diep getroffen zijn.

Gelukkig was 2017 voor Zeewolde, voor het overige, weer een jaar om trots op te zijn. Trots op inwoners van onze gemeente die als ambassadeurs lieten zien in wat voor een prachtige betrokken creatieve gemeenschap we wonen. Denk aan Iris Verhoek die The Voice Kids won, denk aan Jorg en Sander die met het geld van de Beste Vrienden Quiz een mooie pluktuin op het AZC creëerden. Vanuit het AZC mochten we als dank van een kunstzinnige bewoner een schilderij in ontvangst nemen, door met onze toppers: de broers en fysiotherapeuten Blom die met hun trapverlenger het zorgidee van NL wonnen. Of ondernemers die het goed deden: Tui, weer het beste reisbureau van Flevoland of Twilight de beste cafetaria van Nederland, Biobrass naast Ondernemer van het jaar ook de winnaar bij het Flevopenningengala als topondernemer van de provincie. Tot slot de totale gemeenschap door wederom als duurzaamste van Nederland te worden gewaardeerd.

Oh ja, ook bijzonder, we wonnen als Zeewolde de botterrace van al die oude Zuiderzeedorpen en steden (dat smaakt naar meer, winst of vis is me nog niet duidelijk). Ja, als bestuurder van zo’n gemeente mag je die trots best een beetje meer uitdragen. Zeewolde is voor velen van ons geheel  volgens de oude slogan “de plaats van je leven” (antwoord op ‘k wist ‘t). Echter de andere slogan “geheim achter de dijken” moeten we toch een beetje los laten. We mogen wel wat meer showen hoe goed het hier toeven is. Vandaar dat we de actie “Zeewolde moet je zien” hadden. Eerst de fotowedstrijd. Die prachtige plaatjes opleverden en in het najaar de korte filmpjes van Zeewoldenaren jong en oud, met hun kijk op ons en hun dorp. Het is goed door te gaan met acties als deze en de activiteiten van Puur Zeewolde. Als recreatiegemeente hebben we die constante acquisitie nodig om binnen- en buitenlandse gasten welkom te kunnen blijven heten.

2018 wordt het jaar van 100 jaar Zuiderzeewet en 50 jaar drooglegging van deze zuidelijke polder. Een mooie kans om het merk Zeewolde neer te zetten. Zeker wanneer eind juli Nederland en ons Zeewolde gastheer mag zijn van het tweejaarlijkse internationale “Roverway” met deelname uit meer dan 20 landen. In augustus wordt voor het eerst het Nationaal Waterkamp (NAWAKA) van de Scouting gehouden op het landgoed en natuurlijk ons Wolderwijd. Ik hoop dat ze in positieve zin “ondersteboven” zullen zijn van de uitgebreide mogelijkheden van Zeewolde. Activiteiten als deze bieden kansen op recreatief gebied maar ook voor ondernemers uit onze gemeenschap.

Als zakelijk ingestelde gemeente doen we er vanzelfsprekend veel aan om daar waar mogelijk een bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling van ons dorp. Naast kansen voor ons winkelcentrum is er ook aandacht voor het grote bedrijventerrein Trekkersveld. Wat hadden wij, samen met de daarvoor actieve ondernemers, graag een BIZ (Bedrijfsinvesteringszone) gezien voor dat Trekkersveld. We hadden al de goede ervaringen uit het centrum waar we inmiddels gezamenlijk goed de vruchten van plukken. Echter, voor Trekkersveld bleek het helaas nog net een stap te ver. Jammer, gemiste kans, maar we geven de moed niet op.

Zeker niet wanneer we ook hier weer kunnen melden dat vorig jaar weer ruim 6 hectare bedrijfsgrond verkocht is. De groei van onze werkgelegenheid gaat gestaag door en de verwachtingen voor 2018 zijn ook weer uitstekend. Volgende week bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de bedrijfskring zal ik hier dieper op ingaan

Wanneer er dan, zoals afgelopen jaar, maar liefst 378 banen bij komen, moet zeker in een gemeente met duurzaamheid hoog in het vaandel ook gedacht worden aan huisvesting van de medewerkers van de nieuwe en bestaande bedrijven. Huisvesting zowel voor de jongste bediende als meneer of mevrouw de directeur. Daar wordt hard aan gewerkt en dankbaar gebruik gemaakt van bijvoorbeeld de startersregeling. Het afgelopen jaar zijn ongeveer 200 huizen gebouwd (waarvan de helft al opgeleverd) en voor 2018 verwachten we een zelfde aantal.

Maar, vraagt u zich zeker af, hoe kan het dan dat we  volgens de CBS cijfers nu ineens krimpgemeente zijn geworden. Niets nieuws onder de zon zou ik zeggen. We weten dat we ieder najaar jonge inwoners kwijtraken i.v.m. vertrek naar hun studiesteden. De gezinsverdunning als gevolg hiervan heeft ook in Zeewolde voorspelbare gevolgen. Dat geldt ook voor de grote groep arbeidsmigranten en bewoners van ons AZC. Daar heb je te maken met pieken en dalen. Ik zie de toekomst van Zeewolde qua groei met vertrouwen tegemoet.

Binnen Zeewolde wordt hard gewerkt aan diverse projecten. Het afgelopen jaar zijn belangrijke stappen gezet voor de verdere ontwikkeling van het Havenkwartier. Besluitvorming rond de aanleg van de sluis ligt in het verschiet. Een enorme investering, die mogelijk gemaakt omdat we vertrouwen hebben in de toekomst. Inmiddels wordt zand opgespoten voor de nieuwe infrastructuur rond de uitbreiding en een vervolg zal de aanleg van het strand zijn.

Voor de atletiek baan is de schop de grond in gegaan en we hopen dat onze sportieve wethouder Rein Zijlstra het gegund zal worden nog in functie het eerste baanrecord neer te zetten. (u ziet hem al voorbereidingen voor een rolwisseling naar sportman maken). Als raad, college en ambtelijk apparaat hebben we weer onze intrek genomen in het sober, doelmatig en duurzaam verbouwde gemeentehuis. In de analen van Zeewolde uit 1997 las ik dat de aanbouw destijds te maken heeft gehad met een forse overschrijding van het budget. Wees gerust, dit keer is alles binnen de begroting gebleven. Er heerst volop tevredenheid over de wijze van uitvoering van de plannen. Daarnaast biedt het nieuwe concept met (en ik heb begrepen dat het een jeukwoord is) “flexplekken” ook het samenwerkingsverband Meerinzicht kans om gebruik te maken van de mogelijkheden van de gemeentehuizen van Harderwijk, Ermelo en Zeewolde. Daar waar wij vorig jaar mochten inhuizen bij Ermelo zo doet Ermelo dat het komende jaar bij ons in Zeewolde.

Aangezien we een robuuste zelfstandige gemeente willen blijven, tussen de slechts 380 die er sinds 1 januari nog zijn, is samenwerking, zeker bij de toename van taken, een absolute noodzaak. Wij willen de kwaliteit borgen, de kwetsbaarheid laag houden en in continuïteit voorzien. Daarvoor hebben wij Meerinzicht. Per 2018 is weer een deel van ons gezamenlijk personeel ondergebracht bij ons samenwerkingsverband.  De volledige bedrijfsvoering en alle taken in het sociaal domein zijn georganiseerd op een schaal van 100.000 inwoners. Samenwerking heeft onmiskenbaar consequenties. Het is soms wat geven en nemen. Daar waar we in het verleden genoten van de kleinschaligheid  nemen we nu de schaalvoordelen. Het geheel past volledig binnen het sinds 2005 door bestuurlijk Zeewolde gevoerde beleid. Bij een samenwerking moet je delen, loslaten en vertrouwen. Belangrijk en daarmee ook een geruststelling voor onze inwoners en onze gemeenteraad is dat de dienstverlening aan onze inwoners rechtstreeks vanuit ons dorp blijft plaatsvinden.

Tot zover mijn terugblik. Bij 2018 moeten we zeker vooruitkijken. Er staan verkiezingen voor de deur. 21 maart begin van een nieuwe lente, maar komt er ook een nieuw geluid? En door of voor wie dan? Twee partijen hebben hun lijsten inmiddels openbaar gemaakt. Natuurlijk zijn we met elkaar zeer nieuwsgierig naar de lijsten van de andere 6, en/of wie weet nog een landelijke laatkomer. Wat worden de speerpunten van de partijen voor de periode 2018 – 2022? En wie gaan het college vormen? Over een paar maanden weten wie het gaan doen en welke consequenties het zal hebben voor het huidige beleid.

De afgelopen periode hebben onze volksvertegenwoordigers zich laten inspireren door inwoners die deelnamen aan onze burgerpanels, via de “Raad op straat” bijeenkomsten, wijkschouwen en de open dag van de gemeente. Die betrokkenheid zal zeker gewaardeerd worden en tot uitdrukking komen in een stembusgang op 21 maart.

Toch een kleine waarschuwing voor de campagnes en voor de kandidaten. Volksvertegenwoordigers worden gekozen omdat ze actief zijn in een gemeenschap en voor een bepaalde achterban staan. Waar ze, zeker in de huidige tijd, voor moeten waken zijn de woorden die het nieuws met regelmaat halen: integriteit, ondermijning en cliëntalisme. De griffier en ik zullen de komende maanden ook benutten om er met kandidaten bij stil te staan. Ik wil alle, tot nu toe, deelnemende partijen heel veel succes wensen met hun campagnes.

Terwijl we een nieuwe raad installeren mag het huidige college nog even demissionair door tot er een nieuwe coalitie is. Ik weet niet of dat allemaal zo lang gaat duren als nationaal (225), we zullen het zien. Het Zeewolder record is overigens 167 dagen (voor ‘k wist ’t volgend jaar). Een ding is zeker; namelijk dat we niet het college gaan krijgen waar we in 2014 mee begonnen. Gerben Dijksterhuis heeft ons vorig jaar ingeruild voor Borsele en Egge Jan de Jonge kon het afgelopen half jaar kijken of het smaakt naar meer, of dat een terugkeer naar Defensie aantrekkelijker is.  Rein Zijlstra heeft na 8 jaar wethouderschap en 20 jaar Zeewolder politiek te kennen gegeven te stoppen als dagelijks bestuurder. De wethouders Prins en Van der Es zijn, naar ik aanneem, weer in voor verlenging van hun termijn. Ze hebben iets om met gepaste trots op terug te kijken.

Dames en heren, ik kom tot een afronding. Zoals u begrepen heeft zie ik de toekomst van Zeewolde erg zonnig voor me. Er zijn volop kansen voor inwoners, ondernemers en politici om in 2018 Zeewolde weer positief voor het voetlicht te brengen. Vandaar ook de mooie plaatjes van het afgelopen jaar en straks op de beamer nog wat leuke filmpjes van de Lokale Omroep over onze bruisende gemeente. Ik wens u een genoeglijk samenzijn hier in de Verbeelding . Nogmaals een heel voorspoedig 2018 binnen onze actieve, inspirerende en ondernemende gemeenschap Zeewolde.’