Nieuwjaarstoespraak burgemeester Gorter

vrijdag 4 januari 2019 11:19

Blik op Zeewolde- Op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeenten, gisteravond in De Verbeelding, sprak burgemeester Gerrit Jan Gorter zijn nieuwjaarstoespraak uit. Hieronder de volledige tekst:

Dames en heren, hartelijk welkom hier in de Verbeelding. Een bijzonder woord van welkom aan de Commissaris van de Koning die mij een uurtje geleden opnieuw heeft beëdigd als burgemeester van onze fantastische gemeenschap. Daarnaast ook aan de andere genodigden die vanwege die gelegenheid vandaag in ons midden zijn.

Namens het gemeentebestuur wens ik u allen een gezond en gelukkig 2019 toe. Straks kunt u gaan genieten van muziek van Nyanda van Dijk, maar eerst beginnen we zoals gebruikelijk met een terugblik op 2018 voorzien van de nodige plaatjes (deze eerste is overigens van de nieuwe verlichting in ons centrum)2018, dames en heren was een bijzonder jaar. Een verkiezingsjaar. En het was spannend. Na de debatten, waarbij ik die met de jeugdraad het meest bijzonder vond, gingen we op naar de stembus.

Nieuwe stembureaus, nieuwe mensen en een close call voor de uitslag deden mij die nacht besluiten tot een hertelling. Uiteindelijk verschoof er één zetel van partij, maar zagen we wel nieuwe gezichten in onze raad. Deze periode van 4 jaar mogen zij de belangen van onze inwoners dienen, met een coalitieprogramma gedragen door een groot deel van de raad. Ik wens ze dan ook veel wijsheid toe in het realiseren van alle beloften van “een schone toekomst” voor onze inwoners. Over beloften gesproken. De eerste is gerealiseerd; want op zondag mogen nu de winkels open zijn. I.p.v. één nu meerdere supers en wellicht andere winkels open. Ik ben met u benieuwd hoe daaraan in 2019 vorm en inhoud gegeven wordt.

Naast een nieuwe raad een nieuw college. Rein Zijlstra nam na 20 jaar afscheid van het gemeentebestuur en werd opgevolgd door Ewout Suithoff die wel bekend was in het dorp en een nieuwe rol kreeg. Zelf gaf hij na z’n eerste half jaar aan dat hij zich hier als een vis in het hele schone Zeewolder water voelt en met ons allen, en dat past zeker bij alle goede voornemens die we maakten, wil gaan voor een vitaal Zeewolde.

Een nieuw college en een nieuwe portefeuilleverdeling. Voortvarend is men na 28 juni aan de slag gegaan. Allereerst met het vertalen van het coalitieprogramma in een modern uitgevoerd collegeprogramma. Infographics moeten dat tegenwoordig zijn. Voor de inhoud verwijs ik u naar de website en mijn korte toelichting per wethouder

Winnie Prins mag de komende periode de rol van loco burgemeester op haar nemen. Dit naast haar vertrouwde portefeuille: het Sociaal Domein. De afgelopen periode is hard gewerkt en veel geïnvesteerd in goede samenwerking via Meerinzicht. Door maatwerk wordt iedereen die vormen van zorg nodig heeft daarbij ondersteund.

Belangrijk voor de toekomst is de visie op onze gemeenschap. De bevolking zal hierbij een nadrukkelijke rol  krijgen. Zoals Winnie in het VNG blad al aangeeft, geldt voor ons bestuur “wees stil en luister” (echter, de gemeenteraad zal daarbij als onze gekozen volksvertegenwoordiging altijd de knopen moeten doorhakken).

Wim van der Es heeft de gemeentefinanciën nu in zijn portefeuille. In november mocht hij, zoals de afgelopen jaren te doen gebruikelijk, een sluitende begroting aanbieden aan de gemeenteraad. Echter, een winstwaarschuwing is op zijn plaats, omdat de komende periode de precario gaat vervallen en we een vinger aan de pols moeten blijven houden rond de uitgaven van het sociaal domein.

Als wethouder Ruimtelijke Ordening en woningbouw kan hij terugkijken op  170 opgeleverde woningen en voor komend jaar een ruime 200 die dan wel in aanbouw zijn of waarvoor gronden verkocht zijn. Het bouwtempo hiervan wordt overigens  niet bepaald door de gemeente maar door de beschikbare materialen of arbeidskrachten. Zeewolde is, zoals u vernomen heeft het afgelopen jaar wel gekrompen in inwoners maar de woningbouwproductie gaat gestaag door.

Egge Jan de Jonge heeft als nieuwe taak de evenementen van ons dorp. Deze onverschrokken bestuurder houdt, zoals u ziet, van spektakel en wist op bijzondere wijze de Havendagen te openen of als voorzitter van de Gastvrije Randmeren één van de haventjes in gebruik te nemen.

Ook vanuit zijn portefeuille Economische Zaken kan hij terugzien op een succesvol jaar.

Met ons merk Zeewolde Zakelijk wisten we met onze betrokken medewerkers niet alleen Nationaal te scoren met het Flevopenningengala en ons  promotiefilmpje “Zeewolde, a sea of endless possibilities” maar ook maar liefst 13ha grond bij de notaris te laten passeren (en er zit nog wat in het vat).

Ewout Suithoff gaat voor duurzaamheid en sport. Inmiddels mocht hij (met zijn voorganger) de atletiekbaan openen en besloot de raad op 20 december jl. akkoord te gaan met het plan voor de energietransitie. Een belangrijk besluit voor het duurzaamheidsbeleid in deze raads- en college periode. Samen gaan we ook voor een schoon dorp. De inmiddels traditionele inzamelingsactie op 2 januari leverde gisteren 899 zakken vuurwerkafval op. Een goed begin is het halve werk. Laten we gezamenlijk onze gemeente ook de rest van het jaar schoonhouden. De jeugd gaf ons al het goede voorbeeld.

2018, dames en heren was een fantastisch jaar. Naast de reeds genoemde ontwikkelingen hadden we een prachtige lange zomer. Een jaar waarin Zeewolde bruiste van activiteiten. Koningsdag, beleef puur Zeewolde, de havendagen, de nacht van en Pinkendag, de SuyderseeBBQ, Sinterklaas. Op al die momenten weten Zeewoldenaren hun eigen dorp goed te vinden. Kan het nog een beetje meer vroegen zowel inwoners als ondernemers.

Deze zomer gebeurde het. Daarvoor zijn we met name Scouting dank verschuldigd. We begonnen met de Roverway. De toekomstige scoutleiders uit 53 landen (antwoord K WIS T) gingen 2,5 à 3 meter onder NAP activiteiten ondernemen, schaatsen bij 30 graden, debatteren etc. En er was een nadrukkelijke rol neergelegd voor Zeewolder ondernemers op het scoutinglandgoed. Koken voor 5.000 scouts.

Na hun vertrek kwam de Nawaka, het 4 jaarlijkse nationaal waterscoutevent met deelnemers uit Nederland en 9 andere landen (K WIS T)(excuus aan het college i.v.m. foute info). Die laatste avond met de gondelvaart met 550 lelyvletten en geen stoeltje meer bij de horeca te krijgen. Dat was volgens velen een herhalen waard. Fijn om te constateren dat we, van de oorspronkelijke angst om achter iedere boom een scout te vinden, nu een gemeenschap zijn van kunnen jij/wij dat niet ieder jaar gaan doen. “Friends for life” we hebben er aan geproefd en gaan het samen waarmaken.

Natuurlijk waren er veel meer mooie ontwikkelingen binnen onze gemeenschap. Een die bijzondere aandacht en waardering verdient is wel de actie rondom de komst van AED’s in het dorp. Germa van der Wel heeft (als EHBO vrijwilligster)een bijzondere actie ontketend die er toe heeft bijgedragen dat er een nagenoeg dekkend AED systeem over het dorp ligt. Dit soort burgerinitiatieven verdienen niet alleen aandacht op momenten als deze, maar ook veel respect. Ik wens de EHBO vereniging veel succes met de opleiding van, naar ik begrepen heb 440 mensen, uit de deelnemende buurten.

Ik kom dan meteen bij het thema vrijwilligers. Vrijwilligers zoals er vanavond veel aanwezig zullen zijn, vrijwilligers waar het aantal 20ers en 30ers veruit in de minderheid is. Een generatie die we voor de toekomst van verenigingen en organisaties in ons dorp hard nodig hebben. Wellicht een goed voornemen voor alle aanwezige organisaties; probeer voor volgend jaar hier te staan met een paar nieuwe bestuurders die 20er of 30er zijn.

Dames en heren, we wonen in een veilige omgeving. Die te behouden is een zaak van ons allen. Vandaar dat we onze inwoners graag uitnodigen hun eigen woning en omgeving brand- en inbraakveilig te houden. Prachtige initiatieven van afgelopen jaar waren het geboortepakket van brandweer Flevoland voor jonge ouders en Boef in de wijk van ons kleine, maar betrokken, politieteam. Wees alert, meld u aan bij Burgernet en NL alert en onthoud signalementen bij verdachte situaties. Wellicht denkt u; ik wil wel meer doen voor de veiligheid van onze gemeenschap. Heeft u wel eens aan de vrijwillige brandweer of vrijwillige politie gedacht? Zeewolde kan wat extra handjes goed gebruiken.

Dames en heren, ik kom tot een afronding. 2019 is begonnen. Een jaar waarin we 35 jaar bestaan als gemeente. Dat moet een feestje waard zijn, zonder daar extra gemeenschapsgeld aan te besteden. We hebben een nieuwe volksvertegenwoordiging en een nieuw college. Aan mij de schone taak er bij het begin van mijn nieuwe ambtsperiode voor te zorgen dat de afspraken die men gemaakt heeft in een coalitieprogramma ook na gekomen worden. Dat moet in 2019 wat feestjes opleveren. Ik denk dan aan de ingebruikname van de nieuwe sluis in het Havenkwartier; de oplevering van vele woningen, de komst van nieuwe bedrijven, het definitieve plan voor het Baken en wellicht nog veel meer hoogtepunten.

Ik wens u nogmaals een heel voorspoedig 2019

Gerrit Jan Gorter

3 januari 2019