Nieuwe vorm van ouderenzorg op Noord-Veluwe en in Zeewolde

vrijdag 3 juni 2016 21:03

Gemeenten en zorgorganisaties in de regio Noord-Veluwe en Zeewolde gaan samenwerken op het gebied van zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen. Het doel is zorg en ondersteuning bieden die aansluit bij de behoeften van de ouderen en hun mantelzorgers, dichtbij de thuissituatie waar het kan. Roland Ekkelenkamp, directeur huisartsencoöperatie Medicamus: ‘De afgelopen jaren hebben we als gemeenten en huisartsen al goede stappen gezet in de samenwerking rondom ouderen. Met de intentieverklaring rondom ouderen gaan we nog een stap verder. In de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten en Zeewolde gaan we werken met lokale teams en een digitaal communicatiesysteem. Daarbij komt er meer aandacht voor activiteiten voor het behoud van gezondheid en welbevinden van ouderen’.

Winnie Prins, wethouder  Zeewolde: ‘Met de inzet van lokale teams rondom huisartsenpraktijken willen we ouderen ondersteunen bij het zo lang en prettig mogelijk zelfstandig thuis wonen. In het team verbinden we de huisarts met andere professionals zoals bijvoorbeeld een apotheker, een diëtiste, een ouderenadviseur, de Wmo-consulent, een wijkverpleegkundige of de geriater van het ziekenhuis. Inspiratie voor deze vorm van samenwerken hebben we gehaald uit het model SamenOud. Dat model verbindt partners rondom ouderenzorg in wonen, welzijn en zorg met elkaar. Het welbevinden van de oudere staat daarbij centraal.’

Anouk Bettman, kaderarts ouderenzorg: ‘Eind 2017 willen we in alle vijf gemeenten gebruik maken van het digitaal communicatiesysteem OZOverbindzorg. Hiermee kunnen de zorgverleners, de ouderen en hun mantelzorgers eenvoudig met elkaar communiceren. De ouderen en hun mantelzorgers staan centraal, zij bepalen wie toegang tot het systeem krijgt. De betrokken zorgverleners rondom de oudere hebben snelle en directe lijnen met elkaar.’

Voorkomen is altijd beter dan genezen’, voegt Nathalie Koopman van Zorgbelang Gelderland tot slot toe. ‘In elke gemeente willen we, op basis van onderzoek naar de behoeften van ouderen en hun omgeving, activiteiten gaan ontwikkelen gericht op het actief en gezond ouder worden. Dit doen we uiteraard samen met de ouderen.’

De samenwerkingspartners die op 1 juni de intentieverklaring ‘Samenwerking rondom kwetsbare ouderen’ hebben getekend zijn: Medicamus Zorg BV, Gemeente Ermelo, Gemeente Harderwijk, Gemeente Nunspeet, Gemeente Putten, Gemeente Zeewolde, Regio Noord-Veluwe, Icare, Zorggroep Noordwest-Veluwe, Ziekenhuis St Jansdal, Coloriet en Woonzorg Unie Veluwe.