Nieuwbouw/renovatie Het Baken: duurzaam en met beperkte ovelast

donderdag 28 juni 2018 18:58

Blik op Zeewolde- De oppositie tegen de collegeplannen voor sportcomplex Het Baken is in de laatste maand fors geslonken. Alleen Burgerbelang en de PvdA/GroenLinks stemden tijdens de gemeenteraad van vandaag nog tegen de plannen van het college voor renovatie(van de sporthal)/nieuwbouw (van het zwembad). De verbouwing moet wel zo duurzaam mogelijk en met zo min mogelijk overlast voor de gebruikers. Het bad zal enkele maanden gesloten zijn.

Leszwemmen zou door kunnen gaan in een ander zwembad. Wethouder Zijlstra vertelde dat er nog onderzocht moet worden hoe de gemeente dit kan faciliteren en voor welke (doel)groepen. Uitwijken naar een zwembad in een buurgemeente of een noodvoorziening. ‘We zullen met goede oplossingen komen.’

Hij vertelde ook dat er goed gekeken zal worden naar de duurzaamste oplossingen, waar hij meteen aan toevoegde geen voorstander te zijn van experimenten (die kunnen mislukken en dan kost het dubbel). In de nabije toekomst moet Nederland van gas los. Het Baken ook? Zijlstra: ‘Als dat op een verantwoorde manier kan zullen wij dat niet nalaten’.

De discussie heeft lang geduurd, een groot deel van de gemeenteraad wilde nieuwbouw van het gehele complex. De laatste tijd kwam er beweging in de discussie. Het werd duidelijk dat nieuwbouw en de jaarlijkse lasten wel heel zwaar zouden gaan drukken op de begroting. Precies wat wethouder Zijlstra al vanaf het eerste moment zei.

Ook D66 stemde uiteindelijk voor maar met een kanttekening: ‘Wij zijn nog steeds voorstander van nieuwbouw’ zegt fractievoorzitter Robin Visker.  Hij vindt dat er  niet voldoende onderzoek is gedaan naar de financiële haalbaarheid van totale nieuwbouw. ‘Wij snappen dat het een gelopen race is omdat de meeste partijen voor deze renovatieoplossing kiezen. Daarom denken we liever constructief mee op de gebieden, duurzaamheid, aanbesteding (onder andere kennisdeling buurgemeenten) en maximale openstelling zodat de inwoners minimale hinder van de bouwwerkzaamheden hebben, in plaats van tegen stemmen.’

De renovatie/nieuwbouw kost ruim 8 miljoen, terwijl de jaarlasten binnen de begroting blijven. Totale nieuwbouw kost het dubbele terwijl de jaarlasten voor een tekort van enkele tonnen zorgen.