Niets staat bouw Windpark nu meer in de weg

vrijdag 26 juni 2020 15:20

Blik op Zeewolde- Niets staat de bouw van Windpark Zeewolde meer in de weg. Windpark Zeewolde  heeft contracten afgesloten met windmolenbouwer Vestas en Rabobank voor de bouw van 83 windturbines. Windpark Zeewolde is een unieke samenwerking van meer dan 200 lokale boeren, inwoners en
ondernemers en heeft een order geplaatst voor 83 Vestas windenergieturbines van in totaal 322 MW.

De bouw van de windturbines start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021. Het volledige park zal in 2022 gereed zijn en het wordt het grootste onshore windpark van Nederland en het grootste community-windpark in Europa. Het windpark zal elektriciteit opwekken voor meer dan 250.000 lokale huishoudens.

Het project ligt aan de rand van de gemeente, op een oppervlakte van ruim 300 vierkante kilometer. In het gebied staan momenteel meer dan 200 turbines die zullen worden vervangen door nieuwe Vestas-turbines die bijna driemaal meer energie zullen genereren dan de huidige turbines.

De financiering van het windpark wordt verstrekt door de Rabobank. De Rabobank zal voor de bouw van het project zowel een achtergestelde lening als de projectlening (circa EUR 500 miljoen) verstrekken. De Rabobank wil vanwege de energietransitie de financiering van dit project graag ondersteunen. Daarnaast past de coöperatieve structuur goed bij een groot deel van het klantenbestand van de bank.

‘Het is mooi dat we vandaag een sprong maken in het verduurzamen van de energie die daarvoor nodig is,” stelt Stefan Lohuis, directievoorzitter Rabobank Flevoland. “En wel op zo’n manier dat de omgeving in Zeewolde mee kan profiteren in de opbrengst. Dat past bij ons als coöperatieve bank.’