Wie neemt stokje over van BioBrass?

dinsdag 6 juni 2017 18:23

Blik op Zeewolde- Biobrass werd Ondernemer van het Jaar en won de Flevopenning in de categorie topondernemingen. De Bedrijfskring is inmiddels weer begonnen met de voorbereidingen voor de volgende verkiezingen en vraagt alle inwoners van Zeewolde die dat willen om een lokale ondernemer voor te stellen waarvan hij/zij denkt dat deze het verdient mee te dingen naar de lokale ondernemersprijs. Dat kan eenvoudig via een mailtje aan het secretariaat (info@bedrijfskringzeewolde.nl) met vermelding van het betreffende bedrijf en de reden waarom de voorgedragen  onderneming de titel ‘Ondernemer van het Jaar 2018’ verdient.

De verkiezingsavond wordt in november gehouden. De jury, bestaande uit de winnaar van vorig jaar Biobrass, de wethouder van EZ en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, bepaalt, naar aanleiding van de bedrijfsbezoeken, welke drie bedrijven doorgaan naar de finaleronde in november. Daar presenteren de bedrijven zich tijdens de verkiezingsavond. Aan de hand van de uitgebrachte stemmen met motivatie gaat de jury in conclaaf. De jury houdt bij het aanwijzen van de winnaar nadrukkelijk rekening met de uitgebrachte motivaties. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Bedrijfskring in januari 2018 wordt de winnaar bekend gemaakt.