Nationale Buitenlesdag op De Wetering

dinsdag 29 september 2020 11:45

Blik op Zeewolde- Dinsdag was het Nationale Buitenlesdag. Buitenlessen vinden steeds meer plaats. Doel: kinderen bewegend buiten laten leren. Juf Marion van basisschool De Wetering: ‘Wij richten ons  sowieso op groen en buiten, elke maand nemen we de groepen mee het bos in. Daarnaast geven we zeer regelmatig les op het Groene Schoolplein en op deze dinsdag nóg een beetje uitgebreider.’

Bijvoorbeeld in plaats van een lesje getalbegrip in een schriftje, tekenen ze met stoepkrijt alle getallen van 1 tot en met 100 op het schoolplein (groep 4). Of estafette; welke groep heeft als eerste de tafelsommen aan de overkant van het plein opgelost? En Ren je rot: schrijf je dit woord met de ei of de ij?  Enzovoort!