Mobile Media Lab van politie op Pinkendag

donderdag 24 augustus 2017 14:01

Blik op Zeewolde- Op Pinkendag, zaterdag 2 september,  staat het Mobile Media Lab van de politie op het Horsterplein aan de kant van de parkeergarage. Het Mobile Media Lab is een politievrachtwagen die speciaal is aangepast als mobiele onderzoeksruimte. Met deze testtruck rijdt de politie door Nederland en doet zij onderzoek naar de mening van inwoners over de verschillende communicatiemiddelen waarvan de politie gebruik maakt.

Denk bijvoorbeeld aan de website politie.nl maar ook aan Twitter, Facebook of andere communicatiemiddelen. In het Mobile Media Lab worden enquêtes afgenomen. Alle vragen gaan over de communicatie tussen de politie en de burgers. De politie staat voor het veiliger maken van Nederland en maakt daarbij gebruik van verschillende communicatiemiddelen. Hiermee wil de politie graag zo goed mogelijk aansluiten op de behoefte van de burgers. Met de komst van het Mobile Media Lab kan het publiek de politie van feedback voorzien.

Alle wijkagenten van de politie die in Zeewolde werken zijn tijdens deze dag aanwezig. Inwoners kunnen ook hun mening / vragen kwijt bij de wijkagenten over de politie Zeewolde. De politie Zeewolde wil graag weten hoe zij de inwoners van Zeewolde nog beter van dienst kan zijn. Daarnaast is de gemeente aanwezig voor vragen over toezicht en handhaving en vragen over Burgernet.