Minder alcoholgebruik jeugd in Flevoland, maar niet in Zeewolde

dinsdag 30 juni 2020 15:06

Blik op Zeewolde- In vergelijking met voorgaande jaren wordt er minder alcohol gedronken en gerookt door Flevolandse scholieren, maar niet in Zeewolde. Landelijk lijkt de dalende trend van alcoholgebruik en roken onder scholieren te zijn gestagneerd.

Wat opvalt zijn de grote verschillen tussen de Flevolandse gemeenten onderling en verschillen tussen opleidingsniveaus qua roken. Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door GGD Flevoland in samenwerking met het RIVM. Dit onderzoek benadrukt het belang van aanvullende maatregelen om de ambitieuze doelstellingen uit het Nationaal Preventieakkoord te realiseren: geen tabak- en alcoholgebruik onder de 18 jaar in 2040.

Opvallend in deze resultaten zijn de grote verschillen in roken tussen opleidingsniveaus.

In Flevoland valt op dat het alcoholgebruik sterk verschilt tussen stad en platteland. In vergelijking met het Nederlands gemiddelde is in Flevoland het alcoholgebruik lager in de stedelijke gemeenten en hoger in de kleinere gemeenten. Dit is te zien aan de cijfers van binge drinken (vijf of meer drankjes bij één gelegenheid in de afgelopen vier weken).

Overigens is de tweedeling tussen stad en platteland ook landelijk zichtbaar.

In november 2018 werd het Nationaal Preventieakkoord ondertekend dat zich onder andere richt op het terugdringen van roken en problematisch alcoholgebruik. Eén van de doelstellingen uit dit akkoord dat er in 2040 geen enkele jongere meer rookt. De cijfers van de Gezondheidsmonitor Jeugd laten zien dat voor zowel roken als problematisch alcoholgebruik verdere stappen gezet moeten worden om de doelstellingen te realiseren.

In het najaar van 2019 deden 24 van de 29 middelbare scholen in Flevoland mee aan het onderzoek de ‘Gezondheidsmonitor Jeugd’. Bijna 6.000 Flevolandse scholieren uit klas 2 en 4 vulden 4 een vragenlijst in over hun gezondheid, leefstijl en welbevinden. De resultaten van dit onderzoek dienen als input voor landelijk, regionaal en lokaal gezondheidsbeleid.

Zeewolde infographic GM Jeugd 2019