Meerderheid Eerste Kamer wil geen grond verkoop voor Meta

woensdag 22 december 2021 23:13

Blik op Zeewolde- Een meerderheid in de Eerste Kamer wil niet dat er grond verkocht wordt aan de gemeente Zeewolde, die dat dan weer wil doorverkopen aan Meta, die er een hyperscale datacentrum wil bouwen. Een deel van de grond is in eigendom van de gemeente, een ander deel is in handen van het Rijk. Senator Nico Koffeman van de Partij van de Dieren diende een motie in die door de meerderheid is aangenomen. Koffeman noemde het datacentrum in strijd met het algemeen belang en met wat in het coalitieakkoord is opgenomen over datacentra en goede ruimtelijke inrichting.

De nieuwe coalitie (Rutte IV,) vindt dat megadatacenters een onevenredig groot beslag leggen op de beschikbare duurzame energie in verhouding tot de maatschappelijke en/of economische meerwaarde.

In de motie van Koffeman staat ook dat de grondverkoop opgeschort moeten worden tot het moment dat een nieuwe kabinetsvisie voor ruimtelijke inrichting en datacenters gereed is. Dat de motie is aangenomen zegt nog niet heel veel, demissionair staatssecretaris Knops van Binnenlandse zaken kan deze nog altijd verwerpen/niet overnemen. Een motie van gelijke strekking werd vorige week ingediend door Chris Grinwis in de Tweede Kamer. Deze motie haalde het niet. Toch zijn meerdere politici in de Tweede Kamer geen voorstander van de komst van Meta.

Eerder werd al duidelijk dat het Rijksvastgoedbedrijf, dat de gronden verkoopt, duurzaamheidseisen stelt. Meta zou overtuigend moeten bewijzen dat de restwarmte hergebruikt kan worden voor de verwarming van huizen. Ondanks de goedkeuring door de gemeenteraad van Zeewolde van het bestemmingsplan dat de komst van Meta mogelijk maakt, zijn er dus nog misschien onoverkomelijke hobbels te nemen.

Tegen de mogelijke komst van Meta, het moederbedrijf van facebook, is veel protest via facebook.