Meer huisvesting voor poolse werknemers ‘mogelijk’ nodig

maandag 6 februari 2017 17:00

In het ‘polenhotel’ aan de Bosruiterweg (een park met houten chalets) zijn ongeveer 600 arbeidsmigranten gehuisvest. Circa 130 maken gebruik van buitenplaats Horsterwold als huisvestingslocatie. ‘Mogelijk is er behoefte aan meer dan 300 plaatsen voor arbeidsmigranten’ schrijft het college van burgemeester en wethouders aan Zeewolde Liberaal die er schriftelijke vragen over stelde. Een onderzoek van de gemeente naar de huisvestingsbehoefte van arbeidsmigranten is in een afrondende fase. Het college ziet wel mogelijkheden voor een (gedeeltelijke) transformatie van het recreatiehuisjespark voor logieshuisvesting van arbeidsmigranten, onder de voorwaarde dat er een centrale exploitatie komt op een afgesloten deel van het terrein. Op dit moment wordt er op illegale huisvesting gehandhaafd.

‘Doorstroming naar reguliere huisvesting van een kleinere groep die langer verblijft, heeft nadrukkelijk aandacht’, schrijft het college verder. ‘Er lopen meerdere onderzoekstrajecten die erop gericht zijn om het aanbod van goedkope huisvestingsvormen in de kern van het dorp binnen afzienbare tijd te faciliteren’.