Meer geld van Rijk voor Zeewolde, maar geen reden voor feest

donderdag 28 juni 2018 10:53

Blik op Zeewolde- De algemene uitkering vanuit het rijk is voordelig voor Zeewolde, maar geen reden om feest te vieren volgens (scheidend)wethouder Rein Zijlstra van financiën. In 2018 is er een voordeel van € 535.000 wat oploopt in 2022 tot € 2.532.000,-.  Aan de andere kant heeft het rijk (n het interbestuurlijk programma met de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) afgesproken dat daarvan een aantal zaken moeten worden betaald. Volgens Zijlstra neemt daarmee de vrij besteedbare ruimte in de begroting af.

Of de gemeente meer zal moeten bekostigen dan er geld extra is gekomen, kan de wethouder niet zeggen. De boodschap van Zijlstra aan het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad is om alert en voorzichtig te blijven en verstandige keuze’s te maken voor het dorp.

 

De zaken die Zeewolde van dat geld moet bekostigen:

• gestegen loon en prijsontwikkelingen gemeentelijke taken;

• loon en prijsontwikkelingen alsmede de volumeontwikkelingen sociaal domein

vanaf 2020;

• invoering van het abonnementstarief voor de Wmo 2007 en 2015;

• vorming van een voorziening knelpunten sociaal domein;

• teruggave voorschotten btw-compensatiefonds

• onderuitputting 2017 bij het rijk;

• eigen financiële bijdrage voor de diverse taakopgaven van het bestuursakkoord.