Meer dan 1300 handtekeningen tegen plan ‘De Aanloop’ (en voor behoud theater)

vrijdag 26 juni 2020 14:24

Blik op Zeewolde- De eigenaar van het pand waar grandcafé/zalencentrum The Lux gevestigd is, wil het pand onder de naam ‘De Aanloop’ herontwikkelen tot een appartementengebouw van vijf hoog. Als dat doorgaat zou dat betekenen dat Zeewolde geen theater meer heeft.  Meer dan 1300 handtekeningen verzamelde Zeewoldenaar Erik van der Schaaf via een online petitie en overhandigde deze donderdag de 25e juni aan burgemeester Gerrit Jan Gorter als voorzitter van de gemeenteraad. ‘Ik weet dat dit plan gevoelig ligt’, zei hij.

De eigenaar heeft toestemming gekregen van het college van burgemeester en wethouders om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van zijn plannen. Er moet, vindt het college, wel draagvlak zijn. Dat weegt zwaar bij verdere beslissingen. De bouwhoogte die volgens het bestemmingsplan maximaal toegestaan is, is tien meter. Om vijf hoog te moeten bouwen is een wijziging in het bestemmmingsplan nodig. Zo’n wijziging moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad. De petitie ondertekenen kan op:

Van der Schaaff gaat gewoon door met zijn petitie. Deze is nog te is nog te ondertekenen.

Meer informatie over het plan: www. deaanloopzeewolde.nl

De petitie ondertekenen kan op: www.petities.nl/petitions/stop-plan-de-aanloop-zeewolde