Meedenken over het plein Het Baken

donderdag 25 maart 2021 09:30

Blik op Zeewolde- Op basis van twee schetsontwerpen kunnen inwoners en betrokkenen meedenken over de inrichting van het voorplein van sportcomplex Het Baken. ‘Het zijn nadrukkelijk schetsen’, zegt wethouder Wim van der Es. Hij wil maar zeggen dat het geen keuze is tussen twee ontwerpen. Het is nu vooral aan de inwoners om aan te geven hoe de inrichting van het plein gaat worden.

Met een enquête wordt inwoners gevraagd wat zij belangrijk vinden voor het voorplein. Leden van het burgerpanel ontvangen begin april  een uitnodiging om de enquête in te vullen. Deze wordt dan ook aan gebruikers van Het Baken en omwonenden gestuurd. Deze kunnen plaatsnemen in een klankbordgroep.

In overleg met Beheer Openbare ruimte en de verkeerskundige van de gemeente heeft de stedenbouwkundige twee varianten geschetst: ‘Strak in de bak’ en ‘Waterplein’.  Met de input van de inwoners maakt de stedenbouwkundige een nieuwe tekening die wordt voorgelegd aan de gebruikers van Het Baken en omwonenden.

Het burgerpanel van Zeewolde heeft ruim 1200 deelnemers. Regelmatig voert I&O-research met enquêtes een onderzoek uit voor de gemeente. Wilt u ook uw mening geven over de inrichting van het voorplein en andere zaken? Meld u dan aan via www.zeewolde.nl/burgerpanel-gemeente-zeewolde.

 

Reageren ook mogelijk zonder internet

De enquête kan alleen digitaal worden ingevuld.

Mensen die geen gebruik maken van internet kunnen bij het Vraaghuis terecht om de enquête met hulp van een vrijwilliger van Zeewolde voor Elkaar in te vullen