MDF zoekt (vrijwillige) buurtbemiddelaars

dinsdag 26 november 2019 13:22

Blik op Zeewolde- Voor het project Buurtbemiddeling Zeewolde is MDF Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) op zoek naar vrijwillige buurtbemiddelaars. Een buurtbemiddelaar bemiddelt samen met een collega-bemiddelaar in conflicten tussen buren. MDF is een organisatie die mensen helpt bij het omgaan met en het oplossen van problemen in hun dagelijks leven. Met henzelf of in relatie met anderen. Met geld, schulden en regels of instanties. Met opvoeden en opgroeien van kinderen en pubers.

MDF vraagt

  • leeftijd minimaal 25 jaar
  • Hbo-denkniveau
  • neutrale, onpartijdige en respectvolle opstelling
  • minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar
  • flexibiliteit en bereidheid in de avonduren te werken
  • openstaan voor de diverse culturen in Zeewolde.

Voor dat gestart kan worden als bemiddelaar is het volgen van de basistraining is verplicht. Deze training duurt 2 ½ dag. Na afloop van deze scholing zullen de trainer, de coördinator en de kandidaat  overleggen over de geschiktheid als bemiddelaar.

De hele vacature is te lezen op www.mdflevoland.nl/vacature-buurtbemiddelaar-Zeewolde

Voor meer informati: de coördinator buurtbemiddeling Maryam Satari, 06-30337141, buurtbemiddelingzeewolde@mdflevoland.nl