Marieke Doddema nieuw in RvC Woonpalet

woensdag 10 september 2014 17:00

Marieke Doddema volgt Jan van der Wolf op als lid van de Raad van Commissarissen van woningbouw-corporatie Woonpalet. Zij is aangenomen (en gaat per 15 oktober aan de slag) op voordracht van Huurdersbelangen en gaat zich bezighouden met sociaal maatschappelijke/bijzondere doelgroepen. De RvC  houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken. Daarnaast adviseert de raad het bestuur. De overige leden zijn Gemma Oosterman, Fred Kappers, Lianne Suurland en Ruud Schouwaert.

Marieke Doddema (1977) is raadslid bij de gemeente Nijkerk, eigenaar van ‘Marinto advies’ en interim intern begeleider primair onderwijs. Huurdersbelangen Zeewolde droeg haar voor als lid van de raad van commissarissen omdat ze heeft aangetoond een open en sociaal hart te hebben. Een woordvoerder van Woonpalet zegt dat zij op een diplomatieke en vasthoudende wijze staat voor de belangen van sociale en maatschappelijke doelgroepen en bekend is met de sociale en maatschappelijk vraagstukken die momenteel spelen.