Lezing nalatenschapscoach André Post

maandag 14 september 2020 09:07

Blik op Zeewolde- ‘Neem de tijd en regel iets voor later’, is het onderwerp van de thema-avond van nalatenschapscoach André Post met als gastspreker Edwert Sjaardema van Sjaardema Uitvaartzorg. De lezing wordt gegeven op  donderdag 24 september om 19.30 uur in de bibliotheek  aan het kerkplein.

‘Stel dat je niet meer jouw eigen belangen kunt behartigen, wie gaat er dan voor je zorgen’ is de vraag die André stelt. ‘Heb je wel eens nagedacht over jouw testament of wensen rondom jouw uitvaart? De praktijk is dat mensen onderwerpen rondom de dood het liefst voor zich uitschuiven. Dat komt nog wel, is de reactie die ik vaak te horen krijg. Maar wanneer komt die tijd dan? En komt die tijd wel? Of is die tijd misschien al geweest? Mijn advies: ‘Regel in ieder geval iets.’ Voor jong én oud is het van belang om daarover na te denken.’

Om mensen wegwijs te maken in de vele zaken die je nu al kunt regelen, houdt André Post in samenwerking met de bibliotheek een aantal thema-avonden.  Tijdens de komende lezing komt ook het Persoonlijk Levensdossier ter sprake, een leidraad om belangrijke gegevens op één plek te kunnen verzamelen. Uitvaartverzorger Edwert Sjaardema gaat in op de mogelijkheden bij het regelen van de uitvaart en het vormgeven van het afscheid. De lezing is gratis, maar een kaartje reserveren is gewenst. Dat kan bij de bij de informatiebalie of via www.flevomeerbibliotheek.nl.

Elke eerste donderdag van de maand van 14.00 tot 15.30 uur is houdt André Post spreekuur in de bibliotheek  (kosteloos) voor vragen over nalatenschap, erven en nalaten.