Leger des Heils zoekt collectanten

woensdag 3 september 2014 09:35

Het Leger des Heils zoekt collectanten voor de jaarlijkse deur-tot-deurcollecte. Deze wordt gehouden van 24 tot en met 29 november. De opbrengst wordt gebruikt voor het sociaal maatschappelijk werk van het Leger des Heils. Een groeiende groep mensen heeft, als gevolg van de economische crisis, moeite om het hoofd boven water te houden. Bovendien voelen steeds meer mensen zich eenzaam. Meer en meer mensen doen een beroep op de hulp van het Leger des Heils. In de vorm van gebruikte kleding, voedsel of hulp bij schulden.

Het Leger des Heils helpt mensen helpen die hulp nodig hebben en nergens anders terecht kunnen. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, ongeacht achtergrond of levensovertuiging. Jaarlijks helpt het Leger des Heils 35.000 mensen met professionele zorg en begeleiding: van maatschappelijke opvang tot verslavingszorg en van jeugdzorg tot reclassering. Meer informatie op www.legerdesheils.nl/collectanten of bel 036 – 53 98 175.