Leergeld Randmeren: kansen voor alle kinderen

maandag 30 september 2019 10:28

Blik op Zeewolde-Leergeld Randmeren biedt jonge kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen kansen om deel te kunnen (blijven) nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld Randmeren is sinds enkele dagen actief, op 21 september ontvingen alle coördinatoren en intermediairs hun certificaat van Leergeld Nederland waardoor zij eindelijk echt aan de slag kunnen.

De activiteiten zijn gericht op sport, educatie, welzijn en cultuur. In de gemeenten Zeewolde, Ermelo, Harderwijk en Putten wonen naar schatting 2.400 kinderen die daarvoor in aanmerking komen. Zij staan vaak letterlijk langs de zijlijn.

Leergeld Randmeren wil deze kinderen (weer) laten meedoen om sociale uitsluiting te voorkomen. Door financiële ondersteuning kunnen kinderen onder andere mee op schoolreis, hun zwemdiploma halen of op muziekles. Ook kan financieel geholpen worden bij de aanschaf van een laptop, sportkleding en/of een (tweedehands) fiets.

Het motto: ‘Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.’

Leergeld Randmeren werkt samen met lokale partners, zoals, onderwijsinstellingen, maatschappelijke instellingen, verenigingen, voedselbank, bedrijfsleven en andere fondsen Sport- en Cultuurfonds, Kinderfonds, Kansfonds).

De intermediairs van Leergeld Randmeren bezoeken de gezinnen en met ouders/verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn. Wanneer er geen voorzieningen zijn waarop een beroep kan worden gedaan, kan Leergeld Randmeren aanvullende hulp bieden in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan (sport)clubs en scholen.

Leergeld Randmeren is te bereiken via info@leergeldrandmeren.nl. Meer informatie:  www.leergeldrandmeren.nl