Leefbaarheidsfonds oppepper voor het platteland

vrijdag 28 juli 2017 16:09

Blik op Zeewolde- De provincie heeft het Fonds Leefbaarheid in het leven geroepen en vraagt om plannen, voorstellen, initiatieven.Doel is de sociale binding te versterken door ontmoeten en samenwerken, én de economische ontwikkeling op het platteland te stimuleren. De achterliggende vraag is hoe de leefbaarheid, de ruimtelijke kwaliteit, de woonkwaliteit, de voorzieningen en de dynamiek op peil te houden en liefst te versterken.

Het Fonds is  met 1,5 miljoen euro goed gevuld en staat los van subsidiemogelijkheden voor het platteland als POP3 en Leader. Voor deze laatste Europese subsidies gelden zeer strikte regels, voor het Fonds wordt wat ruimer gekeken. Gedeputeerde Ad Meijer hoopt een omslag te bereiken en mensen meer perspectieven bieden. ‘Niet dat gemeentes niet hun best doen, ik wil ze ook niet voor de voeten lopen maar we bereiken meer als we samen op trekken. Ik hoop en verwacht initiatieven van bedrijven, bewoners, stichtingen. Ook gemeenten zelf kunnen een plan indienen en als iemand uit het dorp een plan heeft voor het buitengebied is dat ook welkom.’ Plannen kunnen raakvlakken hebben met ontwikkelingen in het dorp. Voorbeelden geeft Meijer liever niet. ‘Ik wil ideeën waar ik zelf niet op gekomen zou zijn.’

Indieners van een plan kunnen rekenen op ondersteuning. Omdat niet iedereen met een goed idee dat kan omzetten in een goede aanvraag, stelt de provincie enkele uren van een expert op dat gebied ter beschikking. Men kan kiezen uit twee mogelijkheden: subsidiegezocht.nl uit Emmeloord en Bergink Advies uit Almere.

Verzoeken om steun worden door een onafhankelijke commissie bekeken. Gedeputeerde Staten beslist dan in januari over de te honoreren projecten.

Indieners van plannen hebben een houvast aan een aantal vraagstukken die zijn vastgelegd in de ‘Agenda Vitaal land’. Eén daarvan gaat in op het groeiend aantal vrijkomende erven van boeren die geen opvolging hebben kunnen vinden. Andere op de multifunctionaliteit van het gebied, op de economische kansen, de ontwikkeling van agrarische bedrijvigheid, de fysieke en digitale ontsluiting en op ruimte voor veehouderij, rekening houdend met leefbaarheid, dierwelzijn en natuur. Hoe initiatieven en voorstellen zich verhouden wat toegestaan is en niet? Meijer: ‘Ik ben niet zo bang voor regels. Ik ga ervanuit dat we in gesprek kunnen gaan over wetten en regels. Iedereen heeft hier belang bij.’

De maximale bijdrage uit het Fonds bedraagt 75% van de totale begroting. De eigen 25 procent kan bijeengehaald worden via crowdfunding, sponsoring of een lening. Ook arbeidsuren wordt gezien als eigen bijdrage. De minimale bijdrage is 10 duizend euro en maximaal 500 duizend euro. Het geld is beschikbaar is in 2018 en 2019. Aanvragen kunnen in september en oktober 2017 en in dezelfde periode 2018 worden ingediend